FrågaARBETSRÄTTSjuk 31/07/2016

Rätt till sjuklön?

Hej.

Jag har en intermittent anställning. I mitt avtal står det att varje arbetspass är en ny anställning och dagarna däremellan är jag inte anställd. Jag har haft denna anställningsform bredvid mina studier. Jag har varit anställd på företag med detta avtal sedan maj 2015, skrev på ett nytt likadant avtal med samma företag maj 2016 enda skillnaden var lönen då jag krävde löneökning.

Jag ska sommarjobba på detta företag 10 juli till 20 augusti. Dock står inte detta i mitt avtal, jag har ett mail med datum och tider jag ska jobba av min bemanningschef. Olyckligtvis blev jag sjuk under min resa i början av sommar och kunde inte börja den 10juli, så jag sjukanmälde mig. Efter 6 dagar var jag så sjuk att jag gick till läkaren och fick även därmed ett läkarintyg. Ringde sedermera till min chef och fråga vart detta skulle skickas var på hen säger att företaget inte betalar ut sjuklön till timanställda. Jag hävdar min rätt men nej.

Så min fråga lyder; har jag rätt till sjuklön?

Jag tänker att med tanke på att jag har ett schema för mer än 30 dagar så bör jag ha rätt till sjukön från och med första dagen? Eller hur ser det ut?

Med vänlig hälsning,

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline.

Enligt Lagen om anställningsskydd (se här) finns det två typer av anställningsformer. Huvudregeln är tillsvidareanställning (det som brukar kallas fast anställning), 4 § lag om anställningsskydd (1982:80) (LAS). Vill man istället träffa avtal om tidsbegränsad anställning, t.ex. säsonganställning, så kan man göra det med stöd av reglerna i 5-6 §§ LAS. Timanställning är alltså inte en anställningsform i lagens mening. Att tillsvidareanställning är huvudregeln innebär att det finns en presumtion för att ett anställningsavtal innebär en tillsvidareanställning och den som påstår något annat måste bevisa det. Oftast står det i anställningsavtalet vad för typ av anställning det rör sig om och finns det ett sista datum för anställningen utsatt i ditt avtal innebär det att du har en tidsbegränsad anställning, oftast s.k. visstidsanställning.

Reglerna om sjuklön hittar du i lag (1991:1047) om sjuklön, se här. Lagen är enligt dess 2 § tvingande på så sätt att avtal som inskränker eller upphäver en arbetstagares rättigheter enligt lagen är ogiltigt.

Enligt 3 § har man rätt till sjuklön från och med första dagen av anställningstiden, såvida anställningen inte är tidsbegränsad till kortare tid än en månad. Då har man endast rätt till sjuklön efter att man tillträtt anställningen och varit anställd 14 dagar i följd. Det spelar alltså ingen roll om man är tillsvidareanställd eller har en tidsbegränsad anställning, man har rätt till sjuklön i båda fallen.

För att sjuklön ska utgå måste arbetsförmågan vara nedsatt. Första sjukdomsdagen är en karensdag och sedan betalar arbetsgivaren ut sjuklön i maximalt 14 dagar, därefter betalar Försäkringskassan. Notera att sjuklön och sjukpenning inte är samma sak.

Problemet med en timanställning är att sjuklönen är avsedd att motsvara den inkomstförlust som uppstår på grund av sjukdomen. Endast inkomstbortfall som hänför sig till arbetstidsminskning på grund av att den nedsatta arbetsförmågan kompenseras. Vid en timanställning innebär det att man visserligen har rätt till sjuklön, men bara för det antal timmar din arbetsgivare bett dig arbeta. Blir du sjuk fler timmar/övriga dagar får du ingen ersättning, eftersom du då inte går miste om någon lön. Har du blivit lovad att arbeta, så som du beskriver det (på samma sätt, heltid varje vecka), är din arbetsgivare skyldig att betala ut sjuklön för den tiden av sjukdomstiden som du lovat att arbeta.

Vänliga hälsningar,

Grete Gøtzsche FrederiksenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Sjuk ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000