FrågaARBETSRÄTTSjuk 14/12/2018

Rätt till sjukersättning som timanställd?

Hej!

Jag jobbar extra som timanställd på ett sjukhus sedan 1,5 år tillbaka. Nu har jag ex antal inbokade arbetspass framöver men har fått influensan och varit tvungen att hittills sjukskriva mig 3 av dessa pass.

Har jag rätt till sjukersättning?

Mvh

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätten till lön vid sjukdom finns reglerat i lag (1991:1047) om sjuklön (här). Den första dagen är en karensdag och de efterföljande 13 dagarna betalar arbetsgivaren ut sjuklön, därefter är det Försäkringskassan som betalar.

Som timanställd är sjuklönen avsedd att motsvara den inkomstförlust som uppstår på grund av sjukdomen, vilket innebär att det endast är inkomstbortfall som hänför sig till arbetsminskning på grund av sjukdomen som kompenseras.

Som timanställd innebär det att du har rätt till sjuklön för de timmar som din arbetsgivare bett dig att arbeta, det vill säga de timmar som finns på ditt schema. Efter den första dagen, karensdagen, har du alltså rätt till sjukersättning.

Vänligen,

Jennifer EmbretsenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?