Rätt till självförsvar under knivhot

FRÅGA
Om någon skulle stå och rikta en kniv mot mig skulle jag då få använda mig av självförsvar? och isånnafall om jag skulle råka döda personen under självförsvar skulle jag bli fälld för mord eller dylikt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om man blir angripen eller hotad med kniv kan det vara tillåtet att använda sig av självförsvar.

Otillåten gärning?

Först måste man fastställa om handlingen är olaglig. Den som berövar en annan person livet döms för mord, 3.1 BrB. Alltså är gärningen inte tillåtet och därefter tittar man om den kan rättfärdigas.

Kan gärningen rättfärdigas?

Gärningen kan rättfärdigas om du var i en ”nödvärnssituation” och gärningen inte var uppenbart oförsvarlig, 24:1 BrB. Rätt till nödvärn föreligger mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp. Att bli hotad med en kniv kan vara ett överhängande angrepp. Enligt förarbetena behöver angreppet inte omedelbart vara förestående för att rätten till självförsvar ska föreligga. Det är heller inte tillåtet till preventivt nödvärn. Det är därför svårt att bedöma och omständigheterna i det enskilda fallet spelar roll. Vidare får inte gärningen vara uppenbart oförsvarlig, dvs att man inte går utöver av vad som är nödvändigt för att avvärja angreppet. Det är exempelvis inte tillåtet att vid misshandel ta upp en pistol och skjuta den som attackerar en.

För att vidare kunna fällas för mord fordras uppsåt. Om det inte finns uppsåt döms man till vållande till annans död.

Sammanfattningsvis blir svaret på din fråga att man får använda sig av självförsvar om det föreligger ett brottsligt påbörjat eller överhängande angrepp. Om gärningsmannen hotar med kniv kan det innebära en rätt till självförsvar. Om gärningsmannen står still 10 meter från dig och hotar dig är det inte tillåtet att gå fram och slå ner honom. Om man springer iväg och blir förföljd kickar rätten till självförsvar in.

Om det är ett angrepp som tillåter självförsvar och där man råkar döda personen så kan handlingen rättfärdigas om kriterierna i 24:1 uppfylls. Ett exempel på tillåtet självförsvar i en sådan situation är att avväpna gärningsmannen och ge ut ett slag så att denne inte kan springa efter dig. Om du råkar döda personen utan att din handling är rättfärdigad kan du dömas för mord, dråp eller vållande till annans död.

Hoppas du fick svar på din fråga. Återkom vid eventuella funderingar.

Vänligen,

Robert Green
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (439)
2021-07-10 Är det brottsligt att orsaka en olycka?
2021-07-06 Brottsligt att medvetet låta myndig person svälta ihjäl?
2021-07-04 Vad krävs för att dömas för misshandel?
2021-07-04 Är det värt att göra en anmälan när man blivit slagen i huvudet?

Alla besvarade frågor (94235)