Rätt till självförsvar under knivhot

Om någon skulle stå och rikta en kniv mot mig skulle jag då få använda mig av självförsvar? och isånnafall om jag skulle råka döda personen under självförsvar skulle jag bli fälld för mord eller dylikt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om man blir angripen eller hotad med kniv kan det vara tillåtet att använda sig av självförsvar.

Otillåten gärning?

Först måste man fastställa om handlingen är olaglig. Den som berövar en annan person livet döms för mord, 3.1 BrB. Alltså är gärningen inte tillåtet och därefter tittar man om den kan rättfärdigas.

Kan gärningen rättfärdigas?

Gärningen kan rättfärdigas om du var i en ”nödvärnssituation” och gärningen inte var uppenbart oförsvarlig, 24:1 BrB. Rätt till nödvärn föreligger mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp. Att bli hotad med en kniv kan vara ett överhängande angrepp. Enligt förarbetena behöver angreppet inte omedelbart vara förestående för att rätten till självförsvar ska föreligga. Det är heller inte tillåtet till preventivt nödvärn. Det är därför svårt att bedöma och omständigheterna i det enskilda fallet spelar roll. Vidare får inte gärningen vara uppenbart oförsvarlig, dvs att man inte går utöver av vad som är nödvändigt för att avvärja angreppet. Det är exempelvis inte tillåtet att vid misshandel ta upp en pistol och skjuta den som attackerar en.

För att vidare kunna fällas för mord fordras uppsåt. Om det inte finns uppsåt döms man till vållande till annans död.

Sammanfattningsvis blir svaret på din fråga att man får använda sig av självförsvar om det föreligger ett brottsligt påbörjat eller överhängande angrepp. Om gärningsmannen hotar med kniv kan det innebära en rätt till självförsvar. Om gärningsmannen står still 10 meter från dig och hotar dig är det inte tillåtet att gå fram och slå ner honom. Om man springer iväg och blir förföljd kickar rätten till självförsvar in.

Om det är ett angrepp som tillåter självförsvar och där man råkar döda personen så kan handlingen rättfärdigas om kriterierna i 24:1 uppfylls. Ett exempel på tillåtet självförsvar i en sådan situation är att avväpna gärningsmannen och ge ut ett slag så att denne inte kan springa efter dig. Om du råkar döda personen utan att din handling är rättfärdigad kan du dömas för mord, dråp eller vållande till annans död.

Hoppas du fick svar på din fråga. Återkom vid eventuella funderingar.

Vänligen,

Robert GreenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo