Rätt till självförsvar på egen tomt

Får jag ta till självförsvar på min egen tomt

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Rätten att ta till självförsvar, så kallat nödvärn är inget som baseras på var man befinner sig. Nödvärnsrätten förändras alltså inte beroende på om du befinner dig hemma eller ute på stan.

Rätten till nödvärn regleras i 24:1 brottsbalken, där sägs det att det finns fyra olika situationer då man har rätt till nödvärn. Jag förklarar de olika punkterna och när de kan bli aktuella.

1p - tar upp rätten att försvara sig i mot ett redan påbörjat eller nära förestående brottsligt fysiskt angrepp. Observera att detta endast gäller fysiska angrepp, man får inte bruka våld för att försvara sig mot psykiska påhopp.

2p - reglerar rätten att stoppa en tjuv på bar gärning. Denna punkt ger dig ex. rätten att med våld stoppa en tjuv som är i farten med att stjäla din cykel.

3p - gäller om någon försöker eller har brutit sig in i ditt hus, detta omfattar även tomten runt huset. Om någon håller på att bryta sig in hos dig får du alltså avlägsna dem med hjälp av våld.

4p - Lik ovanstående punkt. För att du ska ha rätt att avlägsna en ovälkommen gäst enligt denna punkt är det dock viktigt att det först har skett en tillsägelse. Du måste alltså ha sagt åt personen att lämna bostaden innan du får bruka våld.


Det viktigaste att komma ihåg är att även om det har skett en händelse som kan ge rätt till nödvärn är det ändå inte säkert att man som försvarare har fått rätt att bruka våld enligt nödvärnsrätten. Man måste ta hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt, och om ett nödvärn har varit uppenbart oförsvarligt med hänsyn till dessa faktorer har man som försvarare gjort sig skyldig till ett brott. Enkelt sagt får man alltså inte använda för mycket våld och vad för mycket våld är olika från situation till situation.


Mitt svar blir alltså att det beror på ovanstående faktorer om du får använda självförsvar på din tomt. Du har rätt att avlägsna personer från din tomt med lämpligt mycket våld utan att bli dömd för brott.

Hoppas att du fått svar på din fråga. Om inte eller om du har vidare funderingar är du välkommen att återkomma.

Mvh

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Nödvärn och annan ansvarsfrihet? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo