Rätt till semesterersättning och ob-ersättning

FRÅGA
Jag har en dotter som jobbar på cafe hon får varken ob eller semesterpengar är det rätt
SVAR

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arbetsgivaren är enligt semesterlagen skyldig att betala ut semesterlön till sina anställda. I de fall anställningen inte avses vara längre än tre månader har arbetstagaren istället rätt till semesterersättning, 5 § semesterlagen. Semesterersättningen ska utgöra 12 % av den totala ersättningen, 16 b § semesterlagen. Det är vanligt att det i anställningsavtalet eller på lönespecifikationen framgår att lönen är inklusive semesterersättning och den betalas således ut löpande. Semesterlagen är dock semidispositiv, vilket innebär att vissa delar av lagen kan avtalas bort genom kollektivavtal. Bestämmelsen om semesterersättning är ett exempel på en sådan semidispositiv bestämmelse.

När det kommer till frågan angående rätt till ersättning för obekväm arbetstid finns detta ej lagreglerat, huruvida din dotter har rätt till ersättning för obekväm arbetstid beror därför på om caféet är anslutet till ett kollektivavtal eller om det framgår av det individuella avtalet mellan din dotter och caféet. Din dotter bör således ta reda på om caféet är bundet av ett kollektivavtal eller inte.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och att du får en härlig sommar.Jakob Melander
Fick du svar på din fråga?