Rätt till semesterersättning

FRÅGA
Jobbar på skola med uppehållstjänst alla lov ledigt. Är 56år. Har jag rätt till semesterersättning? Lotta
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

För att besvara din fråga vänder vi oss först till semesterlagen.

Utbetalning för semesterersättning återfinner vi i 28 – 29 a § Semesterlagen, varav vi kan konkludera utifrån dessa paragrafer att man endast har rätt till semesterersättning underförhållandena att man inte tagit ut semester när man avslutar sin anställning. Lagen ger inte större vägledning för besvarande av frågan, varav vi får vända oss till andra källor.

Enligt Visions särskilda bestämmelser för uppehållstjänst, punkt 5, framkommer det att semesterersättning enligt semesterlagen är inräknad i uppehållslönen som utbetalas varje månad. Detta medför då enligt min förståelse att semesterersättningen är inräknad i den utbetalade lönen och ges inte ut separa.

Hoppas de var svar på din fråga!

Oscar Rudén
Fick du svar på din fråga?