Rätt till semesterersättning på sommarjobb

FRÅGA
Hej! Under sommaren 2017 jobbade jag på en camping. Jag jobbade från april-augusti. Jag var 17 år gammal och alltså inte med i något fackförbund. Nu är det så att jag inte har fått någon semesterersättning och jag har försökt kontakta min arbetsgivare men han vägrar svara på mina frågor. Jag undrar när och om jag ska få min semesterersättning? Min arbetsgivare har gjort många dumma saker som trakasserier samt tagit bort pengar från min lön... Jag struntar i det då jag bara vill lägga detta jobbet bakom mig men jag vill ha ut pengar som jag lagligt har rätt till.
SVAR

Du har rätt till semesterförmåner enligt semesterlagen (1977:480). Semesterlagen är tvingande till skydd för dig, vilket betyder att lagens regler inte kan avtalas bort på ett sätt som medför att du får sämre villkor än de som föreskrivs i lagen (2 § Semesterlagen). Är det så att din arbetsgivare hävdar att ni avtalat bort semesterersättningen under ditt sommarjobb så är i sådana fall avtalet ogiltigt i den delen. Hur semesterförmånerna sedan regleras beror på hur din anställning ser ut, men som utgångspunkt har du rätt till 12 procent av allt som du tjänat under året i semesterersättning (16 b § Semesterlagen).

Huvudregeln är att din arbetsgivare ska betala ut din semesterersättning utan oskäligt dröjsmål, men senast månaden efter att anställningen avslutades (30 § 1 st. Semesterlagen). Ett undantag från detta är att det finns något hinder för att kunna beräkna semesterersättningen inom en månad från att anställningen upphörde. I så fall ska ersättningen istället betalas ut inom en vecka efter att hindret mot beräkningen har försvunnit (30 § 2 st Semesterlagen) Om arbetsgivaren vägrar att betala ut din semesterersättning så kan denne bli skadeståndsskyldig mot dig (32 § Semesterlagen), men du behöver väcka talan inom två år (33 § Semesterlagen).

Du kan också vända dig till kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande (här). Om arbetsgivaren inte betalar trots detta så behöver du ta saken vidare till tingsrätt för att få din semesterersättning. Vid en ansökan om betalningsföreläggande så är det viktigt att dina grunder framgår tydligt. Om du vill ha hjälp med att upprätta en sådan ansökan så kan du kontakta oss på info@lawline.se så hjälper vi dig gärna med detta!

Fundera också gärna en extra gång på om semesterersättningen är värd en (eventuellt) dyr domstolsprocess, om du har några fler funderingar är du också välkommen att ringa oss på 08-533 300 04 mellan klockan 10.00 och 16-00.

Jag hoppas att du fått svar på dina frågor,
Med vänliga hälsningar,

Josefin Tjernell
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?