Rätt till semesterersättning?

FRÅGA
Måste man jobba ett visst antal timmar i veckan för att ha rätt till semesterersättning?Enligt min sambos arbetsgivare och hennes revisor är hon inte berättigad till det då hon jobbar mindre än 20Tim/vecka.
SVAR

Hej!

Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline!

Arbetsgivaren är enligt semesterlagen skyldig att betala ut semesterlön till sina anställda. I de fall anställningen inte avses vara längre än tre månader har arbetstagaren istället rätt till semesterersättning, 5 § semesterlagen. Semesterersättningen ska utgöra 12 % av den totala ersättningen, 16 b § semesterlagen. Det är vanligt att det i anställningsavtalet eller på lönespecifikationen framgår att lönen är inklusive semesterersättning och den betalas således ut löpande. Semesterlagen är dock semidispositiv, vilket innebär att vissa delar av lagen kan avtalas bort genom kollektivavtal. Bestämmelsen om semesterersättning är ett exempel på en sådan semidispositiv bestämmelse.

Hoppas du fått svar på det du undrade över.

Vänliga hälsningar,

Grete Gøtzsche Frederiksen
Fick du svar på din fråga?