Rätt till samma tjänst efter studieledighet?

2021-01-31 i Studieledighet
FRÅGA
Hej, jag har vart tjänstledig i strax över ett år pga studier. Jag ringde och pratade med min arbetsgivare och informerade att jag kommer tillbaka om fem veckor. Hon informerar mig att hon anställt andra personer på min tjänst och kommer att omplacera mig. Får hon göra så? Jag älskar mitt arbete och mina kollegor och vill verkligen inte flytta till något annat uppdrag. Jag blev inte informerad om detta innan jag gick på tjänstledighet, hade jag vetat risken med att bli av med min tjänst hade jag aldrig valt att studera.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Relevant lag:

Tjänstledighet för studier regleras i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslagen), och det är där vi hittar de relevanta bestämmelserna.

När har en arbetstagare rätt att återgå i arbete?

Studieledigheten gäller för den tid arbetstagaren ansökt om. Arbetstagaren har även rätt att avbryta sin utbildning och då återgå i arbete tidigare än planerat, 10 § 1 st studieledighetslagen. Vid denna situation måste arbetstagaren underrätta arbetsgivaren om detta, där arbetsgivaren har rätt att skjuta på återgången en månad från underrättelsen om ledigheten pågått minst ett år, 10 § 2 st studieledighetslagen.

Vad gäller vid återgång till arbete?

En arbetstagare som återgår i arbete efter studieledighet är tillförsäkrad samma eller likvärdig ställning i fråga om arbetsvillkor samt anställningsvillkor som om denne inte haft ledighet, 9 § 1 st studieledighetslagen. Detta får emellertid regleras mer precist genom kollektivavtal, 9 § 2 st studieledighetslagen.

Vad innebär detta?

Om förhållandena under ledigheten har förändrats på så sätt att arbetstagaren kommit ifrån sina tidigare arbetsuppgifter, eller att de tidigare arbetsuppgifterna försvunnit av olika skäl, är arbetstagaren ändå garanterad arbetsuppgifter med likvärdiga anställningsförmåner och arbetsförhållanden jämfört med de tidigare. Arbetsgivare har en bestämmanderätt över sin verksamhet och därmed rätt att leda och fördela arbetet. Om de skett strukturella omorganisationer, som i princip kunnat träffa vilken anställd som helst på arbetsplatsen, gäller inte skyddet i bestämmelsen.

Sammanfattning:

Huruvida din omplacering är korrekt eller inte beror därmed på orsaken till denna. Det blir svårt att svara på om arbetsgivaren agerat korrekt eller inte utan att veta alla omständigheter i fallet. Du har oavsett rätt till en likvärdig anställning som tidigare. Om du är med i en fackföreningen är ett bra första steg att ta kontakt med dem.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?