Rätt till samägd hund vid separation

Vi har separerat (sambo) hur blir det med hunden? Den är köpt för pengar från det gemensamma kontot. Det är bara den ena av oss som står som ägare av hunden.

Lawline svarar

 

Hej och tack för din fråga.

Det framgår att ni köpt hunden med gemensamma medel i syfte att äga och sköta hunden tillsammans. En hund betraktas i juridisk mening som en lös sak. Detta gör samäganderättslagen tillämplig (https://lagen.nu/1904:48_s.1), se 1 §. Ni blir delägare till hunden och har var och en en ”viss lott i godset”, vilket i det här fallet innebär umgängesrätt eller del av köpeskillingen vid en eventuell försäljning. Det faktum att hunden är registrerad på en av er har ingen betydelse, då det är syftet att samäga som gör lagen tillämplig. Skulle däremot en tvist uppstå om vem som har äganderätten kan registreringen ha viss bevisverkan. Andra faktorer, som att hunden köpts för pengar från ert gemensamma konto, att ni delat på kostnader för försäkring, omvårdnad osv, talar på motsvarande sätt emot ett eventuellt påstående om ensam äganderätt.

För att förfoga över hunden, som att t ex sälja eller avliva den, krävs båda delägares samtycke enligt 2 § samäganderättslagen. Den ena delägaren kan givetvis även välja att skänka eller sälja sin andel till den andra delägaren. För att undvika missförstånd nu och i framtiden rekommenderar jag att ni upprättar ett skriftligt avtal rörande hunden.

 

Med vänliga hälsningar


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”