Rätt till reklamation vid fel på vara

Hej!

Vi köpte en ponny i juni i år. I augusti kontaktade jag säljaren ang. att jag upplevde hästen mer markskygg och ängslig än vad hon låtit göra gällande. Hon menade att det nog var miljöombytet och att det skulle bli bättre när ponnyn landat lite. Vi har fortsatt kämpa vidare under hösten, och regelbundet tagit hjälp av tränare, men nu har vi kommit till en punkt där jag känner att det inte fungerar längre. Markskyggheten skapar problem, ffa vid hoppning (som jag underättade säljaren om var vårt primära mål för ponnyn). Han hade inte hoppat mycket hos säljaren (det är en ung ponny vi har), men hon menade att med hans inställning till arbete så skulle han kunna funka i vilken disciplin som helst. Han hade löshoppats mycket och hoppat i skogen enligt säljaren. Min dottern hoppade ett litet kryss på provridningen och det funkade bra (men så här i efterhand inser jag att han sett det hindret en massa gånger och därför inte reagerade). Hos oss är det tvärnit och skyggning både i manege och skog. Min dotter har åkt av åtskilliga gånger vid det här laget och det är ingen bra och trygg situation. Jag fick kontakt med första ägaren för ett tag sedan (den person som äde ponnyn innan säljaren vi köpte av), och enligt henne såldes ponnyn i första hand som dressyrhäst då (eftersom de också konstaterat att ponnyn var ängslig och markskygg).

Vi köpte ponnyn av säljaren genom enskild firma. Vilka möjligheter har vi att häva vårt köp, alternativt prisavdrag.

Tack

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du köpt ponnyn i egenskap av konsument, dvs. privatperson och säljaren är näringsidkare. En näringsidkare är en fysisk eller juridisk person som självständigt driver varaktig yrkesmässig verksamhet och med vinstsyfte.

Om du är konsument och säljaren näringsidkare är konsumentköplagen (KköpL) tillämplig. Enligt 3 § KköpL är lagen tvingande och går inte att avtalas bort (Förutom vid köp av gas, inte aktuellt här).

(En Ponny räknas som vara)

Fel på vara

Frågan här rör fel på varan. Enligt 16 § 1 st KköpL ska varan stämma överens med avtalet. Enligt 16 § 2 st 2 p. KköpL ska varan vara ägnad för det särskilda ändamål som köparen, dvs. ni, har avsett att varan ska användas för, om säljaren vid köpet insett detta ändamål. Enligt 16 § 2 st 3 p. KköpL ska varan även stämma överens med den beskrivning som säljaren har angett.

Enligt 16 § 3 st KköpL är varan felaktig ifall den inte överensstämmer med 16 § 1 eller 2 st KköpL.

Det innebär att ifall hästen avviker från hur säljaren har beskrivit hästen, t. ex att den inte ska vara markskygg eller ängslig och därmed även strider mot det ändamål ni tänkt använda hästen för, så föreligger det ett fel i varan.

Ett eventuellt fel beror då på huruvida det som säljaren angett tydligt avviker och ifall den strider mot ändamålet den tänkt att användas för och säljaren visste om det. På frågan låter det som att säljaren har angett en felaktig beskrivning och att hästens egenskaper inte uppfyller de egenskaper ni har begärt, och det bör därför föreligga ett fel i varan.

Påföljd vid fel på vara

Vid fel på vara har köparen enligt 22 § KköpL rätt att begära avhjälpande (att man fixar felet), Omleverans (Ny häst), prisavdrag, ersättning för att själv avhjälpa felet eller hävning. Det är även möjligt att begära skadestånd, om man kan visa på en skada till följd av felet, t. ex ekonomisk.

Det innebär att både prisavdrag och hävning av köpet borde vara möjligt.

Reklamation

För att kunna åberopa ett fel i en vara krävs dock att en reklamation har skett i tid. Enligt 23 § KköpL får köparen inte åberopa fel i varan om hen inte lämnar meddelande om felet inom skälig tid efter att personen har märkt, eller borde ha märkt att felet. Att meddela säljaren inom 2 månader efter att ni har märkt felet anses alltid vara skälig tid.

Möjligheten till reklamation beror således på när ni märkte eller borde ha märkt felet. Enligt ett rättsfall som rörde ett hus, NJA 2008 s. 1158, ansågs 4,5 månader efter felet upptäcktes vara skälig tid. Här beaktades att de anlitade en person för att bedöma felen då de inte hade teknisk kunskap, samt att de gjorde en besiktning och därför ansågs det vara skäligt att tidsfristen förlängdes.

Med tanke på att det rör sig om en häst, som måste testas, vilket kan ta tid, och med tanke på att ni har fått en försäkran från säljaren, borde tidsfristen för när ni borde ha märkt felet förlängas. Det faktum att säljaren sagt att det kommer att fixa sig är också något som tyder på att ni även efter att ni märkt felet borde ha lite längre tid på er att reklamera. En exakt tidpunkt är dock svår att ge. Men det finns stöd för att ni inte borde märkt felet särskilt tidigt att ni därmed borde ha möjlighet att reklamera nu och begära prisavdrag eller hävning.

Hör gärna av er vid ytterligare frågor!

Vänliga hälsningar,

Benjamin von GohrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo