Rätt till receptbelagd medicin vid omhändertagande av polis

2019-07-28 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag undrar om man har rätt till receptbelagd medicin om man har blivit omhändertagen av polis och fått följa med in på cell.
SVAR

Hej!

Jag tolkar din fråga som att du blivit omhändertagen antingen enligt definitionen i polislagen eller lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. Det förstnämnda innebär att en persons uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna (13 § polislagen), och den andra lagen behandlar just berusade personer.

Det finns ingen paragraf i någon av lagarna som stadgar rätt till att få ut receptbelagd medicin under tiden du är omhändertagen i cell. Du ska dock löpande ses till av polisen under tiden. I det fall du behöver tillgång till sjukhus eller läkare ska du ges rätt till det. Detta innefattar i så fall potentiella receptbelagda mediciner som är viktiga för din hälsa (6 § lag om omhändertagande av berusade personer m.m.). Ges du inte tillgång till detta kan ansvarig polis dömas till tjänstefel.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1024)
2020-05-31 Kan man skicka brev till någon som sitter häktad?
2020-05-31 Under vilka omständigheter får kroppsvisitation genomföras?
2020-05-31 Hur får polisen agera vid ett ingripande?
2020-05-29 Hur man anmäler en advokat som jobbar oetiskt ?

Alla besvarade frågor (80678)