Rätt till rättshjälp och rättegång

2017-10-28 i Rättshjälp
FRÅGA
Staten har anställt jurister med specialistkompetens för att tvista mot mej i förvaltningsrätten. Enl europakonventionen skall bedömningen i rätten vara rättvis. Staten beviljar inte mej ansökt rättshjälp. Strider inte detta mot europakonventionen då?Staten anklagar mej inte för brott då de säger att de är de som felat. De säger att det är staten som inte informerat mej om de regler som gäller och att de sk felet från min sida varit oavsiktligt. Staten kräver mej nu på att betala tillbaka 150 000:- av 211 000:- som jag fått enl, och efter den informationen, de då anser att det felaktigt är utbetalt till mej. Betalar jag inte lämnar de över ärendet till kronofogden. Enl europakonventionen skall man väl anses oskyldig tills man fått en rättvis dom i rätten. Ärendet har inte tagits upp i rätten ännu. Måste jag ändå betala?Skall tillägga att två olika avdelningar inom myndigheten beräknar/bedömer rätten till ersättningen och grundförutsättningen på helt motsatt vis.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tänker dela in din fråga i två delar

1. När har man rätt till rättshjälp?

Rättshjälpslag (1996:1619) anger i vilka situationer som du har rätt till rättshjälp.

En Lawlinerådgivare vid namn Anders Hedberg har gjort en bra allmän redogörelse för förutsättningarna att få rättshjälp i sitt svar här http://lawline.se/answers/forutsattningar-for-rattshjalp

Här är ett utdrag ur de relevanta delarna i hans svar för din fråga:

Rättsskyddet i din hemförsäkring är vad du ska utnyttja i första hand, och det är först när detta inte räcker till som det är möjligt att ansöka om rättshjälp (se 9 § rättshjälpslagen). Du kan beviljas rättshjälp om villkoren i 6-8 § rättshjälpslagen är uppfyllda: du får inte ha en årsinkomst som översiger 260 000 kr (där man räknar in din underhållsskyldighet mot barn eller andra, din skuldsättning och dina inkomster i övrigt, se 38 § rättshjälpslagen), det får inte finnas andra sätt att tillgodose ditt behov av juridisk hjälp (därutöver krävs som huvudregel att du på egen bekostnad tagit del av juridisk rådgivning i minst en timme), och det ska vara "rimligt" att staten bidrar till kostnaderna med hänsyn till "angelägenhetens art och betydelse, tvisteföremålets värde och omständigheterna i övrigt" (8 § rättshjälpslagen). Om det är rimligt eller inte avgörs genom en bedömning av bl.a. hur stort allmänt intresse det anses finnas av att den fråga, som du sökt rättshjälp för, löses på ett effektivt och rättssäkert sätt, och om motparten har ombud.

Observera att lagen säger "bidrar". Att du beviljas rättshjälp innebär alltså inte att staten går in och betalar alla dina kostnader för juridisk hjälp, utan du ska betala en s.k.rättshjälpsavgift som beror på värdet av den juridiska hjälpen och dina inkomster beräknade enligt ovan (se 23 § rättshjälpslagen).

På Rättshjälpsmyndighetens hemsida (www.rattshjalp.se) finns matnyttig information om förutsättningarna för att få rättshjälp.

Att nekas rättshjälp utefter förutsättningarna i rättshjälpslagen är i sig inte något brott mot Europakonventionen som du nämner.

2. Måste du betala fordringen innan rättegång?

Om staten anvisar ärendet till kronofogden kommer du att ha möjlighet att bestrida kravet som kronofogden skickar dig. I ett sådant läge måste staten gå till tingsrätten för att pröva kravet ifall de vill kunna verkställa betalningen. Det vill säga, en rättegång mellan staten och dig måste hållas innan kronofogden kan verkställa kravet.

Du behöver inte betala i det fallet att du bestrider kravet, men du kan bli betalningsskyldig om du förlorar målet i tingsrätten.

I sammanhanget kan påpekas att det är den förlorande parten som betalar alla rättegångskostnader i domstolen, inklusive motpartens rättegångskostnader.

Lawline har möjlighet att företräda dig vid en eventuell tvist. Vi kontaktar i så fall dig och utreder om du har möjlighet att få rättshjälp genom din försäkring. Vi erbjuder sedan en offert som du kan tacka ja eller nej till. Om detta är intressant, hör av dig.

Tveka inte på att höra av dig om du undrar över något i mitt svar

Du når mig på

emil.forssell@gmail.com

Vänligen

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättshjälp (73)
2021-08-30 Hur jobbar en advokat i en arvstvist?
2021-08-05 Vad händer om man är misstänkt för ett brott men ingen försvarare vill åta sig uppdraget?
2021-03-25 När kan tingsrätten neka dig en offentlig försvarare?
2021-03-05 Kostnad för försvarare

Alla besvarade frågor (95779)