Rätt till rast vid arbete

2021-07-11 i Rast
FRÅGA
Hej! Jag jobbade 7 timmar idag alltså från 12-19 men fick ingen rast eller lunchpaus och är under 18 år och arbetar i en Coop butik är det lagligt jag var helt slut och mådde jättedåligt efter jobbet.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Gällande rätt

Regleringen kring rast på arbetsplatsen finns i Arbetstidslagen (ATL). I 15 § 3 st. ATL framgår att raster ska förläggas så att arbetstagaren inte utför mer än fem timmars arbete utan en rast. Arbetar man ett pass på över fem timmar finns således en lagstadgad rätt till rast, utöver de mindre pauser arbetsgivaren ska tillhandahålla, så som vattenpauser. Avseende rastens längd finns enbart det vaga staterandet i 15 § 3 st ATL att tillgå, om att rastens längd ska vara "tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena". Några mer preciserade lagregler kring hur lång en rast ska vara finns inte, men enligt arbetsmiljöverkets publikation Arbetstidslagen – med kommentar, sid. 46, bör inte en rast understiga 30 minuter om enbart en rast erbjuds under arbetspasset.

Enligt 3 § ATL är det möjligt att göra undantag från b.la. 15 § ATL, och därmed femtimmarsregeln. Enligt 3 § 4 st. ATL tillåts dock endast dessa undantag så länge de inte innebär att mindre förmånliga villkor börjar tillämpas för arbetstagarna än de som gäller enligt Europaparlamentets och Europarådets direktiv 2003/88/EG. I direktivets 2 kap. 4 artikel framgår att varje arbetstagare ska ha rätt till en rast om arbetspasset varar längre än sex timmar.

Med dessa källor som bakgrund kan det konstateras att du under ditt sju timmar långa arbetspass ska ha haft rätt till åtminstone 30 minuters rast.

Påföljder

Vad gäller påföljder mot detta agerande gäller antigen straffbestämmelser eller föreläggande från Arbetsmiljöverket. Ett föreläggande innebär kort ett krav om att upphöra/börja med något, exempelvis ett krav på arbetsgivaren att upphöra med en praxis att försöka minimera arbetstagarnas raster. Detta föreläggande kan förenas med hot om en sorts straffavgift, vite, som döms ut om föreläggandet ignoreras enligt 22 § ATL. Om inte ett vite bestämts i förväg kan straffansvar för arbetsgivaren i form av antigen böter eller fängelse i högst 1 år dömas ut om arbetsgivaren genom uppsåt eller oaktsamhet skulle bryta mot föreläggandet enligt 23 § ATL.

Mitt råd i din situation är att vända dig till ditt skyddsombud i första hand och låta denne vidta nödvändiga åtgärder för att försäkra att denna överträdelse mot din rätt till rast inte kränks igen. Skulle kränkningarna fortskrida kan det vara lämpligt att istället vända sig till Arbetsmiljöverket och förklara din situation för att låta det rätta till situationen genom sina bredare befogenheter att ingripa mot arbetsgivare som inte följer lagen.

Med vänlig hälsning,

Gustav Ottebo
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rast (95)
2021-08-19 Har man rätt att sluta tidigare istället för att ta rast?
2021-08-08 Måste jag ha uppsyn över arbetsplatsen under min rast?
2021-08-08 Har arbetsgivaren rätt att begära att jag ska jobba 9 timmar utan rast?
2021-07-26 Rätt till OB och rätt till rast?

Alla besvarade frågor (95720)