Rätt till rast och paus

2017-04-09 i Rast
FRÅGA
Hej! Jag jobbar på en närbutik och har arbetspass på 8 timmar. Under dessa timmar jobbar jag ensam och har inte paus/rast. Oftast är det så mycket folk att jag inte kan gå på toaletten ens.Är detta lagligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En arbetstagares rätt till rast och paus regleras i Arbetstidslagen som du hittar här.

En rast är ett längre avbrott då du som arbetstagare inte behöver stå till arbetsgivarens förfogande, vilket innebär att du har rätt att förfoga över denna tid och därmed lämna arbetsplatsen, vilket framgår av Arbetstidslagen 15 §. Där framgår också att arbetstagaren ska ha rätt till rast efter att ha arbetat i fem timmar i följd och rasten räknas som utgångspunkt inte in i arbetstiden. Arbetstidslagen anger dock inte någon specifik längd på rasterna, bara att de skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetsförhållandena. Enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer ska rasten dock vara minst 30 minuter.

Raster får bytas ut mot måltidsuppehåll om det är nödvändigt med hänsyn till arbetsförhållandena på arbetsplatsen, sjukdomsfall eller andra oförutsägbara händelser. Detta innebär att arbetstagaren under denna tid står till arbetsgivarens förfogande och därmed måste stanna kvar på arbetsplatsen. Däremot räknas denna tid in i arbetstiden och arbetstagaren har därmed rätt att få betalt för denna tid, Arbetstidslagen 16 §.

Utöver rätten till raster så ska de anställda också kunna ta pauser, vilket är ett kortare avbrott från arbetet där arbetstagaren kan koppla av från arbete och exempelvis gå på toaletten, Arbetstidslagen 17 §. En paus räknas in i arbetstiden och Arbetstidslagen anger inte hur långa pauserna ska vara eller hur många pauser en arbetstagare har rätt till, men i den mån det är möjligt ska arbetstagare helt enkelt kunna ta ett kortare uppehåll från sitt arbete. Beroende på vilken typ av arbete man har så kan alltså möjligheten att ta pauser variera.

Viktigt att veta är att man genom kollektivavtal kan göra undantag från bestämmelserna i Arbetstidslagen, vilket framgår av lagens 3 §. Det är därför viktigt att du kontrollerar om det finns ett gällande kollektivavtal för din arbetsplats och om det i sådant fall innehåller några särskilda bestämmelser rörande arbetstider och rätten till rast, paus och ev. måltidsuppehåll.

Eftersom att du arbetar i mer än fem timmar i sträck så har du rätt till en lunchrast på minst 30 minuter där du har rätt att lämna arbetsplatsen. En sådan rast räknas som utgångspunkt inte in i din arbetstid och du får därför inte betalt för den. Din rast får dock bytas ut mot måltidsuppehåll om det är nödvändigt utifrån ovan angivna förutsättningar. Vid måltidsuppehåll har du inte rätt att lämna arbetsplatsen, men tiden ingår i din arbetstid och du har därför rätt att få betalt för denna tid. Med hänsyn till dina arbetsuppgifter och i den mån det är möjligt ska du också ha rätt att ta kortare pauser för att exempelvis gå på toaletten. Denna tid räknas in i din arbetstid.

Om du upplever att det finns brister i din arbetsmiljö så bör du i första hand ta kontakt med din arbetsgivare och uppmärksamma denne om dessa problem och om denne inte vidtar åtgärder så kan du kontakta skyddsombudet på arbetsplatsen om det finns en sådan. Om det saknas ett skyddsombud på din arbetsplats och du är medlem i facket så kan du vända dig till ditt fackförbund för att få hjälp med dessa problem. Du kan också ta kontakt med arbetsmiljöverket direkt genom att ställa frågor och anmäla dåliga arbetsförhållanden här.

Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp!

Du är också välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Vänlig hälsningar.

Josefine Rembsgård
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rast (91)
2021-07-11 Rätt till rast vid arbete
2021-06-22 Arbetstagares rätt till rast och pauser
2021-05-12 Har man rätt till en halvtimmes rast under ett fem timmars jobbpass?
2021-04-30 Får min arbetsgivare införa rökförbud?

Alla besvarade frågor (94160)