FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt16/11/2021

Rätt till provision?

Jag har enskild firma och har arbetat med ett förlag som uppdragsgivare. Sålt annonser till leverantörer mot provision. Även skött mycket annat såsom hemsidor, Nyhetsbrev, själv sökt kunder, mässor m.m. Under 10 års tid har jag höjt deras intäkter och fått in massa nya kunder och byggt upp en stor kundstock.

Pandemin kom och min försäljning och hela förlagets försäljning sjönk. För en månad sen sa jag till dem att de så småningom kanske skulle söka en ny hungrig säljare eftersom mina resultat blivit mycket sämre. Men att jag kämpar på tills vidare. För ca en vecka sen ringde han och sa att han kanske hade hittat en ny säljare men att inget var klart och att jag självklart skulle fortsätta ringa mina kunder och kanske t.o.m. kunna behålla några stycken (de jag har mycket god kontakt med).

Jag har de senaste 3 månaderna lagt ner mycket jobb på att göra nya utgivningsplaner samt kontaktat många kunder som redan har och ska boka inför 2022.

Nu ringer han och säger att jag inte kan få provision för 2022 (det jag sålt in och flera inkommande order efter min kontakt med dem), för att de nya säljbolaget kräver alla intäkter/kundkontakter för 2022. Vilket innebär att jag inte får betalt för det jag sålt in. Kan de verkligen göra så?

Lawline svarar

Jag tolkar din fråga som att du i näringsverksamhet har avtalat med din huvudman (förlaget) om att ingå avtal om försäljning av varor i dennes namn. Detta gör lagen om handelsagentur (handelsagentL) tillämplig. Annonser kan förvisso vara att betrakta som en tjänst, men eftersom lagen anses ge uttryck för många så kallade allmänna rättsprinciper på området kan den ändå tillämpas analogt i stora delar, särskilt vad gäller rätten till provision.

Rätten till provision

Agenten har rätt till provision på avtal som ingås under uppdragstiden,

- om avtalet kan anses ha kommit till stånd genom agentens medverkan,

- om avtalet utan agentens medverkan har ingåtts med en tredje man, som agenten tidigare har anskaffat som kund såvitt avser avtal av samma slag, eller

- om agenten har tilldelats ett visst område eller en viss kundkrets och avtalet har ingåtts med en tredje man som hör till området eller kundkretsen. (9 § handelsagentL, jfr även 11 § kommissionslagen).

Som agent kan man dessutom ha rätt till provision på avtal som ingås efter det att uppdraget har upphört,

- om avtalet har ingåtts under sådana omständigheter som avses i 9 § och agenten eller huvudmannen har tagit emot tredje mans anbud under uppdragstiden, eller

- om avtalet har kommit till stånd huvudsakligen genom agentens medverkan under uppdragstiden och det har ingåtts inom skälig tid efter det att uppdraget har upphört. (10 § handelsagentL, jfr även 12 § kommissionslagen).

Mot bakgrund av detta kan det konstateras att du har rätt till provision för de avtal som har slutits med din medverkan. Skulle din uppdragsgivare inte fullgöra sin skyldighet har du istället rätt till skadestånd för den skada som du därigenom åsamkas, om inte uppdragsgivaren kan visa att underlåtenheten inte beror på försummelse från hans sida (34 § handelsagentL). I detta fall, när det är fråga om att medvetet inte betala någons provision, kommer försummelse kunna konstateras.

Sammanfattning och råd

Du har rätt till provision. Skulle din uppdragsgivare inte betala provisionen har du istället rätt till skadestånd för den skada du därmed orsakas (dvs i praktiken samma belopp). Skulle din rätt till provision finnas i ert avtal så utgör detta även ett avtalsbrott som kan berättiga dig till skadestånd. Mitt råd till dig är därför att du, mot bakgrund av detta, vänder dig till uppdragsgivaren och försöker nå en överenskommelse. Är det verkningslöst kan du väcka talan om saken i domstol.

Om du har några frågor om mitt svar får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på dina frågor och stort lycka till!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000