Rätt till prisavdrag vid fel i köpt båt

2018-10-05 i Köplagen
FRÅGA
HejJag köpte en båt av en privatperson i somras.Efter många samtal med ägaren och en resa till säljarens ort och inspektion och provkörning av båten, så gjordes affären upp och båten transporterades från Karlshamn till göteborg.Redan vid sjösättning i göteborg, började det dyka upp småfel med motorerna, och under användandet av båten den säsongen som återstod av sommaren, var det småproblem.Men det var först när jag tog upp båten på land och hade en motornekaniker som skulle gå igen motorerna som jag kände mig lurad.Säljaren hade bytt motorer från två bensinmotorer till två dieselmotorer och hävdade vid samtal att motorerna var årsmodell -94. Och i köpekontraktet skrivit att motorerna var från -95.När min motormekaniker tittat på motorerna så konstaterar han att dom är en tidigare modell än vad säljaren har sagt att dom är och att denna modellen tillverkades mellan 86 till 89.Vilket gör att jag känner mig lurad och att båten inte har samma värde som jag köpte den för.Vilken rätt har jag att häva köpet eller kräva en skälig ersättning för köpet?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Köp mellan två privatpersoner regleras av köplagen (KöpL), viktigt att notera är att lagen är till stor del dispositiv, se 3 §, vilket innebär att lagen kan åsidosättas genom avtal.

Fel i varan

Om en varan inte har egenskaper, den kvalité eller andra egenskaper som avtalats anses det föreligga fel i den köpta varan, se 17 §. Detta gäller även om säljaren uppgett att varan har vissa egenskaper före köpet och detta inte stämmer, se 18 §. I ditt fall att säljaren vid ert samtal uppgav att motorerna var från 1995 vilket visade sig inte vara sant.

Undersökningsplikt

För att kunna åberopa fel krävs det att du som köpare inte "antas ha känt till detta vid köpet", se 20 §. Fel som borde ha upptäckts vid en undersökning av båten före köpet kan inte ligga till grund för talan om fel i varan. Normalt innebär undersökningsskyldigheten en undersökning av sådant man kan se med blotta ögat samt sådant som bör upptäckas vid en provkörning. Krävs det en sakkunnig person för avgöra årsmodell bör detta inte anses vara något som köparen bör ha upptäckt vid undersökningen innan köpet. Är det däremot något som lätt kan upptäckas genom att titta på motorn kan bedömningen bli den att du som köpare bör ha upptäckt detta innan köpet. Min kunskap om båtmotorer är för begränsad för att jag ska kunna ta ställning till om detta är något som enkelt kan upptäckas och därmed faller inom din undersökningsplikt som köparen eller inte.

Påföljder vid fel i varan

Förutsatt att du har uppfyllt din undersökningsskyldighet har du rätt att göra påföljder gällande.

Enligt 30 § KöpL har köparen rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller häva köper. Köparen har även rätt att kräva skadestånd. För att kunna göra någon av dessa påföljder gällande finns det ett krav att du som köpare ska reklamera varan inom "skälig tid". Två år räknas alltid som skälig tid.

Vid köp mellan två privatpersoner är ofta omleverans en omöjlighet, detta skulle kräva att säljaren har en annan likadan båt som kan ersätta den andra. Även avhjälpande kan bli knepigt i denna situation eftersom det handlar om årsmodell av motorerna som inte stämmer överens med vad som avtalats.

Vad som återstår är därför att kräva prisavdrag eller hävning av köpet enligt 37 § KöpL. För att ha rätt att häva köpet krävs det att det är frågan om ett väsentligt fel. Om felet med årsmodellerna anses vara ett sådant väsentligt fel blir en bedömningsfråga, väsentligt fel krävs omfattande fel som gör att syftet med inte längre uppfylls.

Förutsättningarna för prisavdrag bör dock vara uppfyllda eftersom en motmotor som är minst 11 år äldre än vad köpekontraktet medger inte bör kunna vara något annat än fel i varan.

Sammanfattningsvis

Det finns stor möjlighet för dig att få prisavdrag på köpeskillingen (kanske även rätt att häva köpet om felet bedöms som väsentligt). Detta förutsätter dock att felet inte faller inom din undersökningsplikt. Mitt råd till dig är att be din motortekniker att utfärda ett intyg där det styrks att motorn är äldre än vad köpekontraktet anger, sedan vända dig till säljaren där du framför krav på prisavdrag med stöd av intyget samt åberopande av dina rättigheter enligt köplagen. Kan ni inte komma fram till en överenskommelse har du även möjlighet att gå till domstol.

Vill du ha hjälp med hur du praktiskt kan gå vidare i ditt fall råder jag dig att boka en tid, det gör du enkelt genom länken: https://lawline.se/boka

Vänligen,

Jenny Wärnerup
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1052)
2019-10-13 Avtal har företräde framför köplagen
2019-10-13 Vad gör jag när jag köpt en bil med felaktig mätarställning?
2019-10-10 Har en säljare rätt att sälja vidare en vara som betalats för, men inte hämtats?
2019-10-09 Köplag - Vad innebär ett åsidosättande av undersökning av varan för köparen?

Alla besvarade frågor (73715)