FrågaKÖPRÄTTKöplagen15/02/2018

Rätt till prisavdrag om det är fel på hunden?

Jag har köpt en hundvalp på 7 månader som privatperson av en privatperson. Hunden hoppade på 3 ben när jag hämtade honom och säljaren hävdade att det berodde på kylan. Jag frågade även diverse frågor hundens hälsa bland annat om han hade tappat alla sina mjölktänder då det är vanligt att man måste dra dem hos rasen. Svaret var att han hade gjort det vad hon kunde se. Jag valde själv att ta hunden till vetrinär för en egen undersökning. Där visade dig sig att benet/hältan inte berodde på kylan utan att han behöver mer undersökning och helst röntgen. Det fanns risk för att utveckla patella luxation som kan kräva operation i framtiden. Han hade även 4 mjölktänder som måste dras. Kostnader uppkommer till ca 4000 kr i nuläget. Hundens pris var 8000 kr (chihuahua utan stamtavla) Har jag rätt till prisavdrag?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom det är köp mellan två privat personer kommer köplagen (KöpL) vara tillämplig. Jag tolkar utifrån frågan att du vill behålla hunden men få prisavdrag eftersom hunden inte var helt frisk.

För att ha rätt till prisavdrag enligt KöpL krävs det att vissa förutsättningar är uppfyllda. Jag tänker därför gå igenom de olika kraven för prisavdrag steg för steg.

Fel i varan?
För att det ska vara fel på hunden krävs det att hunden inte följer av det som du och säljaren har avtalat. Att ni exempelvis har avtalat om att hunden ska vara frisk och hunden senare visar sig vara sjuk så följer inte hunden av avtalet och det föreligger ett fel. Det kan också föreligga ett fel om hunden avviker med fog från det du kunde förvänta dig. Eller om hunden avviker allt för mycket mot andra hundar i samma ras. Då kommer det föreligga ett fel i varan och du kan eventuellt göra vissa påföljder gällande (17 § KöpL).

Kan du göra felet gällande? Samt vem bär risken för felet?
Det krävs att risken för felen inte har gått över på dig ännu. Att det fortfarande är säljaren som har ansvaret för felen. Risken för fel går oftast över vid leveranstiden, vilket innebär om du har hunden i din besittning när felen uppkommer har du vanligtvis risken för felet, och få stå för felet. Du kommer då inte kunna göra felen gällande mot säljaren (21 § KöpL).

Dock så kommer säljaren att ansvar för dolda fel. Dolda fel är fel som förelåg innan risken gick över till dig även fast felen visar sig senare. Sjukdomar kan vara ett sådant fel eftersom felen förelåg innan du fick hunden men visade sig senare (21 § KöpL). Säljaren ansvarar för dessa fel.

Kan du åberopa felet?
För att du ska kunna göra felet gällande krävs det även att du inte kände till felen vid köpet, exempelvis att hunden har ett stort sår. Du verkar inte ha vetat om felen när du köpte hunden. Felen verkar även vara av den art att det krävs en veterinärundersökning för att hitta dem. Därav föreligger det en stor chans att du kan åberopa felen (20 § KöpL). Du verkar även ha undersökt hunden efter du har fått den för att försäkra dig om att fel inte föreligger (31 § KöpL). Det krävs vidare att du reklamerar i tid till säljaren att det föreligger fel samt att du vill göra en påföljd gällande (32 § KöpL).

Prisavdrag?
Om allt ovan är uppfyllt har du rätt att göra vissa påföljder gällande. Ett av dem är just prisavdrag. Vilket innebär att du kan om fel föreligger att du kan du ha rätt till en viss summa i prisavdrag (37 och 38 § KöpL).

Sammanfattning?
Det verkar föreligga ett fel i varan. Hunden har eventuellt en sjukdom och det kan antas att ni har avtalat om en frisk hund. Krångligare blir dock gällande mjölktänderna, om du och säljaren har avtalat om att tänderna skulle vara tappade eller inte. Felet verkar föreligga innan risken gick över till dig eller kan antas vara ett dolt fel. Det tyder på att fel föreligger och du har då rätt till prisavdrag. Dock om det skulle vara så att ett fel inte föreligger eftersom ni kanske inte har avtalat om mjölktänderna (beroende på vad du och säljaren har avtalat om) så kommer du inte ha rätt till prisavdrag.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofia WedinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”