Rätt till papperskopia av FU-protokollet vid slutdelgivning?

2019-05-01 i Förundersökning
FRÅGA
Hej, har man rätt att få en papperskopia av fu-protokollet och behålla den när man blir slutdelgiven enligt Rb 23:18a? Åtal är inte väckt...
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av 23 kap 18a § Rättegångsbalken (RB) framgår det att den misstänkte och försvararen rätt att ta del av det som framkommit vid förundersökningen när undersökningsledaren har slutfört nödvändig utredning. Detta ska den misstänkte och försvararen underrättas om samt om att de har rätt att begära att förundersökningen kompletteras. Vidare ska de ges skälig tid att ange den utredning de anser önskvärd. Innan detta har skett får inte åtal beslutas.

Materialet som den misstänkte och försvararen har rätt att ta del av ska vara så fullständigt som möjligt. Underrättelsen kan lämnas muntligen eller skriftligen.

Det framgår vidare av 23 kap 21a § RB att den misstänkte och försvararen har rätt att på begäran få en papperskopia av protokoll eller anteckningar från förundersökningen så snart åtal har beslutats.

Den misstänkte och försvararen har alltså vid slutdelgivningen rätt till insyn i förundersökningsmaterialet. Det går vanligtvis till så att den misstänkte och försvararen får ta del av ett preliminärt förundersökningsprotokoll. Detta innebär att det föreligger en uttrycklig insynsrätt för den misstänkte och försvararen från det att slutdelgivning sker.

Det finns dock inte någon uttrycklig rätt att få kopior av förundersökningsmaterialet vid slutdelgivningen. Rätten till kopior inträder när åtal har beslutats. (Prop 2016/17:68, s. 86).

Sammanfattning

Innan åtal har väckts har alltså den misstänkte och försvararen intenågon ovillkorlig rätt att få ut en kopia av förundersökningsprotokollet. När åtal väl har beslutats föreligger dock en sådan ovillkorlig rätt att på begäran få ut en papperskopia på förundersökningsprotokollet.

Hoppas du fått svar på din fråga och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar!

Vänligen,

Amanda Keith
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (425)
2020-05-31 När kan polisen göra husrannsakan?
2020-05-18 Förundersökning
2020-05-03 Vad gäller när åklagaren ska besluta om åtal?
2020-04-30 När får man göra husrannsakan hos annan än den som är misstänkt för brott?

Alla besvarade frågor (80615)