FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt29/09/2018

Rätt till offentlig försvarare och konsekvenserna av att erkänna/förneka

Hej. Jag är en 35 årig man som blivit kallad till polisförhör där jag är misstänkt. Jag tänkte neka till anklagelsen då jag är icke skyldig. Min fråga är följande. Måste jag yttra mig på förhöret utan advokat eller borde jag ha en advokat med mig. Och vad händer om jag närvarar på förhör men varken godkänner eller förnekar anklagelserna? Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din första fråga finner vi i Rättegångsbalken(RB).

Du kan ha rätt till en offentlig försvarare(advokat)

I 21 kap. 3 a § framgår att en misstänkt som är anhållen eller häktad ska förordnas(ges) en offentlig försvarare, om han begär det.

Offentlig försvarare ska också på begäran förordnas för den som är misstänkt för ett brott med sex månaders fängelse som minimistraff.

Offentlig försvarare ska därutöver förordnas:

1.Om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet. Att du exempelvis tänker neka till brottet ökar behovet av en försvarare. 2.om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som skall väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller, 3.om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör. Exempelvis att man är gammal, psykisk sjukdom, nedsatt syn eller hörsel.

Du kan alltså välja själv om du vill ha en advokat eller inte. Om det är ett allvarligt fall skulle jag rekommendera att du begär en offentlig försvarare. En försvarare kan tillvarata dina intressen och stötta dig i förhöret.

Vad händer om du varken erkänner eller förnekar?

Inom svensk rätt är ett erkännande inte tillräckligt för att en person ska dömas för ett brott. Erkännandet fungerar endast som ett bevis som åklagaren kan behöva stödja med andra typer av bevis för att fälla en misstänkt för ett brott.

Om du förnekar brottet lär polisen och åklagaren behöva fortsätta sin förundersökning för att bevisa din skuld.

Du kan även välja att inte svara på vissa frågor alls, alltså varken erkänna eller neka anklagelserna. Huruvida det är till din fördel kan jag inte veta utan att känna till alla detaljer. Det du behöver veta är att det du säger på förhöret kan användas som bevisning vid en huvudförhandling i domstol. Där kommer domstolen att bedöma dina svar, eller icke-svar, i förhållande till resterande bevisning som läggs fram av åklagaren. Oavsett vad du väljer är det alltså domstolen i slutändan som kommer tolka och bedöma dina svar.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Hashim Mohammed RithaRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo