Rätt till offentlig försvarare?

2019-06-12 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
har jag rätt till ofentlig försvarare vid drograttfylla hade 0.0007 thc i blodet samt ringa narkotika brott
SVAR

Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Rätten till offentlig försvarare regleras i rättegångsbalken 21 kap 3 a §. Enligt första stycket i regeln ska en offentlig försvarare förordnas om den misstänkte är anhållen eller häktad och begär att få offentlig försvarare. Offentlig försvarare ska också förordnas på begäran om det är fråga om ett brott, för vilket det inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i sex månader. Vad gäller drograttfylla (trafikbrottslagen 4 § 2 st) och ringa narkotikabrott (narkotikastrafflagen 2 §) är det högsta straffet 6 månaders fängelse, vilket innebär att brotten inte ger rätt till offentlig försvarare.

Enligt regelns andra stycke kan dock offentlig försvarare även förordnas förordnas om:

1. den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen om brottet
2. försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som ska väljas och det finns anledning att döma till en annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller
3. det i övrigt finns särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör.

Med grund i första punkten bedöms den misstänkte normalt kunna föra sin talan själv om det handlar om enklare mål, exempelvis trafikbrott med böter i straffskalan, även om muntlig bevisning förekommer. När det gäller skriftlig bevisning, exempelvis analysbevis i mål om rattfylleri, föranleder detta sällan att en offentlig försvarare förordnas.

Enligt andra punkten ska offentlig försvarare förordnas om det är tveksamt vilken påföljd som ska väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller dessa i förening. Offentlig försvarare kan i ett sådant fall förordnas för att vara säker på att de relevanta omständigheterna kommer fram. Om det inte föreligger någon egentlig tveksamhet vid påföljdsvalet ska dock ingen offentlig försvarare förordnas om det inte behövs av andra skäl.

Enligt tredje punkten kan offentlig försvarare förordnas om det föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden. Exempel på detta är mycket hög ålder, psykisk eller allvarlig fysisk sjukdom, nedsatt syn eller hörsel eller annat allvarligt handikapp.

För att du ska ha rätt till offentlig försvarare behöver du alltså argumentera för att du är i behov av det utifrån de ovan nämnda 3 punkter.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Sofia Holgersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll