Rätt till obetald lön

2021-08-24 i Övrigt
FRÅGA
Jag har nyligen märkt att jag har fått för lite i timlön, åtminstone de tre senaste åren. Alltså under minimilön enl företagets kollektivavtal. Har varit anställd 11 år på samma ställe. Har jag rätt att få ut det nu i efterhand? Är inte med i facket så får ingen hjälp därifrån.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du inte är medlem i någon fackförening eller varit det. I kollektivavtal rättsligt hänseende är du därmed att behandlas som s.k. utomstående.

I och med att du betraktas som en utomstående innebär det att en preskriptionstid (tiden inom vilken du har rätt att kräva arbetsgivaren för förfallen lön) på tio år blir tillämplig i ditt fall (2 § PreL). Det innebär alltså att du har rätt att kräva arbetsgivaren för lön som förfallit till betalning de senaste 10 åren.

Med vänlig hälsning

Hemen Yazdanfar
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1955)
2021-10-21 Arbetsgivarens rätt att kräva frånvaroanmälan
2021-10-14 Kan arbetsgivares krav på manuellt körkort vara indirekt diskriminering?
2021-10-07 Får jag kontakta gamla kunder när jag startar eget?
2021-10-03 Kan man som 68+ få en nyanställning med samma villkor som de som är yngre?

Alla besvarade frågor (96481)