FrågaARBETSRÄTTRast 26/07/2021

Rätt till OB och rätt till rast?

Hej! Jag jobbar på ett bageri och där har jag ingen rast och jag får inte heller någon OB. Jag jobbar från klockan 6:30-14:00 varannan lördag. Har jag rätt till rast? Jag måste väl ändå ha rätt till OB också? Jag undrar också om företaget bryter mot några lagar när dom inte låter sina anställda få rast och OB? Jag har inte heller skrivit på något anställningsavtal. Innebär det i praktiken att jag kan säga upp mig när jag vill och gå på dagen isåfall?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Rätten till OB

Eventuell rätt till ersättning för obekväma arbetstider (OB) är ingenting som framgår av någon lag och därmed är det inget som en arbetsgivare måste betala ut. Rätten till OB är istället ofta reglerat i kollektivavtal mellan arbetsgivaren och en arbetstagarorganisation, där ersättningens storlek och för vilka tider den i så fall gäller framgår. Om arbetsgivaren inte är bunden av något kollektivavtal är det upp till den enskilde arbetstagaren att komma överens med arbetsgivaren om eventuell OB i det enskilda anställningsavtalet. Du bör därmed kolla upp om din arbetsgivare är bunden av något kollektivavtal och det kan även vara en god idé att kontakta ditt fackförbund, om du är medlem i ett sådant.

Rätten till rast

En rätt för arbetstagaren att ta raster finns emellertid reglerad i lag. Enligt 15 § tredje stycket arbetstidslagen har en arbetstagare rätt till rast efter fem timmars arbete. Det framgår vidare av 15 § första stycket arbetstidslagen att arbetstagaren inte behöver kvarstanna på arbetsplatsen under rasten. Lagen innehåller ingen reglering avseende rastens längd men enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer bör den vara minst 30 minuter lång. Du har alltså en rätt enligt lag att få minst en rast under dina arbetsdagar och den bör vara åtminstone 30 minuter lång.

Anställningsavtal

Ett anställningsavtal behöver precis som vanliga avtal inte vara skriftliga för att vara giltiga, det finns således inga särskilda formkrav för anställningsavtal utan de kan även ingås muntligt och genom konkludent handlande. I och med att du arbetar hos din arbetsgivare får det åtminstone anses som att ni har ett avtal genom konkludent handlande. För alla anställningsavtal som gäller tills vidare (vilket är fallet om inte annat har överenskommits, se 4 § första stycket LAS) har arbetstagaren en lägsta uppsägningstid om en månad (se 11 § första stycket LAS). Även om du inte har något skriftligt anställningsavtal gäller alltså en uppsägningstid från din sida på en månad.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted WinströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Rast ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo