Rätt till nödvärn vid olaga intrång

FRÅGA
Hejvad gäller för olaga inträng och kvarstannande på kontor.Jag jobbar på en statlig myndighet och har bland annat som uppgift att ibland intervjua eller samtala medolika personer för att utreda om de har rätt till olika saker. Vad gäller nu om en person efter intervjunkvarstannar på mitt kontor och vägrar lämna trots att samtalet är över. Personen i fråga kvarstannar alltså och efter uppmaning från mig vägrar han lämna då han anser att han inte fått korrekt behandling.Får jag då enligt nödvärnsregeln med lindrigt våld föra ut honom från kontoret. Personen har inte olovligt tagit sig in men kvarstannar på mitt kontor trots tillsägelse.Vad menas egentligen för utrymmen med "rum, hus , gård eller fartyg?
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Olaga intrång

För att en person ska ha gjort sig skyldig till olaga intrång krävs det att personen obehörigen har trängt sig in eller kvarstannat i kontor, fabrik eller annat dylikt ställe, brottsbalken (BrB) 4 kap 6 § 2st. Eftersom personen har kvarstannat på ditt kontor, trots att du har sagt till honom att lämna kontoret, anses han obehörigen ha kvarstannat på ditt kontor. Personen har därför gjort sig skyldig till olaga intrång.

Rätt till nödvärn

För att rätt till nödvärn ska anses föreligga krävs det, precis som du säger, att en person olovligen har trängt sig in i eller försöker tränga sig in i rum, hus, gård eller fartyg, BrB 24 kap 1§ 2st 3p. Med rum, hus, gård och fartyg avses utrymmen som hänför sig till en bostad. Denna regel ger alltså en person rätt till nödvärn när någon har trängt sig in i personens bostad, oavsett om det rör sig om rum, hus, gård eller fartyg. Med andra ord så kan denna regel endast tillämpas när en person har utsatts för hemfridsbrott, BrB 4 kap 6§ 1st. Eftersom det i ditt fall rör sig om en person som obehörigen har kvarstannat på ditt kontor, dvs. inte i din bostad, anses du inte ha utsatts för hemfridsbrott och du har därför inte rätt till nödvärn. Detta innebär att du inte har rätt att föra ut personen med lindrigt våld.

Avslutningsvis

I en situation som denna är min rekommendation att du tillkallar vakter för att få hjälp att få ut den obehöriga personen från kontoret.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Elin Forsberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (199)
2022-01-14 Nödvärnsrätt vid misshandel
2022-01-01 Har jag rätt till nödvärn när någon hotar att ta mitt liv?
2021-12-30 Får man utöva nödvärn mot ett barn?
2021-12-29 Får man köra rattfull i en nödsituation?

Alla besvarade frågor (98671)