Rätt till nödvärn

FRÅGA
En person tar en annan persons egendom och springer iväg med den. Om personen som äger egendomen sen försöker ta tillbaka den genom att ta tag i förövarens och med det råkar dra sönder hans tröja, vem är det då som bär ansvaret för den förstörda tröjan?
SVAR

Hej!

Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Även om det inte framgår så av din fråga har jag, av pedagogiska skäl, valt jag att utgå från att du är personen som drar sönder den andra personens tröja.

Som du beskriver den förstnämnda handlingen så täcker detta brottsbegreppet stöld som återfinns i 8 kap. 1§ brottsbalken. När man utsatts för en brottslig handling så har man möjlighet till vissa åtgärder som kan företas mot gärningsmannen eller gärningsmannens intresse. Vad jag syftar på är möjligheten till nödvärn som regleras i 24 kap, 1§ Brb. En gärning i enlighet med nödvärnrätten får tas då man själv blir utsatt för en brottslig gärning. Enkelt förklarat så får en person som är utsatt för en brottslig gärning, själv använda sig av en brottslig handling för att skydda sig själv eller egendom. Nödvärnsrätten balanserar således intressekollisioner.

I ditt fall föreligger det en brottslig handling mot dig när en person tar din egendom ifrån dig. Jag tolkar det som att personen blir tagen på bar gärning och att du där efter tar tag i gärningspersonens tröja. Det är normalt inte okej att ta tag i en persons tröja och slita sönder den. I detta fall gjorde du det för att hindra ett brottsligt angrepp, vilket gör att din brottsliga handling borde falla under nödvärnsrätten och är isåfall ansvarsfri. Viktigt att tänka på är att det föreligger som huvudregel bara nödvärn om man inte avviker från vad som krävs i det enskilda fallet. Man får med andra ord inte handla i större grad än vad som behövs. Om nödvärn föreligger så får personen vars tröja förstördes därmed "stå sitt kast" när det gäller tröjan.

Hoppas att du fick svar på sin fråga. Om inte får du gärna lämna en kommentar nedan.

Med vänlig hälsning,

Samuel Lindblad
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (199)
2022-01-14 Nödvärnsrätt vid misshandel
2022-01-01 Har jag rätt till nödvärn när någon hotar att ta mitt liv?
2021-12-30 Får man utöva nödvärn mot ett barn?
2021-12-29 Får man köra rattfull i en nödsituation?

Alla besvarade frågor (98671)