Rätt till nödvärn

FRÅGA
Var på en fest tillsammans med 4 kompisar. Under natten anfölls vi av 10 personer som bröt sig in i huset. Vi låste in oss i ett rum och ringde genast polisen. Dörren blev snabbt nerslagen då flera av personerna hade kniv eller tillhyggen. De skrek att de skulle döda oss. Vi blev misshandlade i cirka 10 min innan polisen kom.Hur hade vi kunnat agera i nödvärn? Tolkas detta som ett brott mot hemfriden? Vad hade hänt om jag varit beväpnad och slagit tillbaka? Vi hade ingenstans att fly samtidigt som inkräktarna trängde in oss.Vilket våld hade varit acceptabelt i nödvärn?
SVAR

Hej och välkommen till Lawline

Den som olovligen intränger i annans bostad gör sig skyldig till hemfridsbrott (4:6 Brottsbalken). Ett sådant brott verkar ha begåtts i ditt fall.

Nödvärn innebär att en gärning som annars är att betrakta som olovlig, blir tillåten om den företas i en nödvärnssituation (24:1 Brb). En nödvärnssituation föreligger vid påbörjat brottsligt angrepp på person eller egendom, men också som i ditt fall, då någon olovligen tränger sig in i annans hus. Vidare krävs för att nödvärnsgärningen ska vara tillåten att våldet inte är uppenbart oförsvarligt. Det finns således en gräns för hur mycket våld som får brukas i en nödvärnssituation. Hur denna gräns ska dras är dock svårt att säga eftersom det tillåtna är beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. Av betydelse för bedömningen är bl.a. vilket intresse som hotas (liv och hälsa tillåter ett större mått av våld än exempelvis hot mot egendom), samt hur stor skada och risk som nödvärnsgärningen orsakar. I det fall som du beskriver med 10 personer som bryter sig in i hus för att utföra misshandel, borde ett ganska stort mått våld kunna brukas utan att gärningen betraktats som "uppenbart oförsvarlig".

Att tillgripa vapen för att försvara sig kan falla inom ramen för vad som är tillåtet i nödvärn. Att skada något till liv eller hälsa med vapen borde dock typiskt sett kunna vara ett sådant "uppenbart oförsvarligt" våld som faller utanför vad som är tillåtet i nödvärn. Bärande av vapen är också många gånger i sig ett brott enligt vapenlagen eller knivlagen

Slutligen är det viktigt att betona att rätten till nödvärn endast föreligger under det brottsliga angreppet. Det är således inte tillåtet att i efterhand bruka våld som hämningsaktion eller liknande.

Vänlig hälsning

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (199)
2022-01-14 Nödvärnsrätt vid misshandel
2022-01-01 Har jag rätt till nödvärn när någon hotar att ta mitt liv?
2021-12-30 Får man utöva nödvärn mot ett barn?
2021-12-29 Får man köra rattfull i en nödsituation?

Alla besvarade frågor (98481)