Rätt till nöd vid rattfylleri

Hur kan en lärare förhindra en förälder att hämta (köra) sitt barn när föräldern är onykter?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss!

Nöd

Nöd regleras i 24 kap. 4 § brottsbalken (1962:700), och innebär egentligen att en vanligtvis otillåten handling (ex. att ta till våld mot någon) inte ska vara brottslig under vissa situationer. En gärning som någon begår i nöd utgör brott endast om den med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är oförsvarlig. En nödsituation föreligger då någon riskerar att bl.a. dö eller skadas, vilket helt klart skulle vara fallet om ett barn riskerar att åka i samma bil som en onykter förare.

Sammanfattningsvis får vem som helst, inte bara lärare, vid misstanke om att barnets liv eller hälsa hotas, vidta viss handling för att hindra föräldern från att köra bil. Observera att handlingen inte får vara oförsvarlig. Våld utöver vad som är nödvändigt är alltså inte tillåtet, men fasthållning i allmänhet bör vara accepterat.

Envarsgripande

Om ni finner det nödvändigt kan ni även gripa föräldern, om ni är helt säkra på att föräldern har kört sin bil till skolan onykter. Att framföra ett fordon över en viss alkoholhalt (0,2 promille) i blodet är brottsligt enligt 4 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.

Detta kallas för ett envarsgripande, och används efter att ett brott redan begåtts (dvs. rattfylleri på vägen till skolan). Envarsgripande regleras i 24 kap. 7 § rättegångsbalken, och innebär att vem som helst får använda nödvändigt våld för att hindra personen från att komma undan. Den gripne måste sedan "skyndsamt" överlämnas till närmaste polisman, dvs. så snabbt som möjligt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Nödvärn och annan ansvarsfrihet? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo