Rätt till nöd vid rattfylleri

FRÅGA
Hur kan en lärare förhindra en förälder att hämta (köra) sitt barn när föräldern är onykter?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss!

Nöd

Nöd regleras i 24 kap. 4 § brottsbalken (1962:700), och innebär egentligen att en vanligtvis otillåten handling (ex. att ta till våld mot någon) inte ska vara brottslig under vissa situationer. En gärning som någon begår i nöd utgör brott endast om den med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är oförsvarlig. En nödsituation föreligger då någon riskerar att bl.a. dö eller skadas, vilket helt klart skulle vara fallet om ett barn riskerar att åka i samma bil som en onykter förare.

Sammanfattningsvis får vem som helst, inte bara lärare, vid misstanke om att barnets liv eller hälsa hotas, vidta viss handling för att hindra föräldern från att köra bil. Observera att handlingen inte får vara oförsvarlig. Våld utöver vad som är nödvändigt är alltså inte tillåtet, men fasthållning i allmänhet bör vara accepterat.

Envarsgripande

Om ni finner det nödvändigt kan ni även gripa föräldern, om ni är helt säkra på att föräldern har kört sin bil till skolan onykter. Att framföra ett fordon över en viss alkoholhalt (0,2 promille) i blodet är brottsligt enligt 4 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.

Detta kallas för ett envarsgripande, och används efter att ett brott redan begåtts (dvs. rattfylleri på vägen till skolan). Envarsgripande regleras i 24 kap. 7 § rättegångsbalken, och innebär att vem som helst får använda nödvändigt våld för att hindra personen från att komma undan. Den gripne måste sedan "skyndsamt" överlämnas till närmaste polisman, dvs. så snabbt som möjligt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Nödvärn och annan ansvarsfrihet (186)
2021-07-31 Är det okej att bryta sig in i någons hem om det är för att ta tillbaka något som är mitt?
2021-06-30 Får man i nödsituationer använda sig av blåljus?
2021-05-31 Rätt till nödvärn
2021-05-26 Hur mycket våld kan man samtycke till innan det blir olagligt?

Alla besvarade frågor (95778)