Rätt till målsägandebiträde?

2015-09-24 i Rättshjälp
FRÅGA
Har man rätt att få begära ett målsägarbiträde som åklagad för brott mot kontaktflrbud gentemot den åtalade?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om jag förstår din fråga rätt undrar du om målsägande, (alltså den utsatta personen) har rätt till målsägandebiträde i mål där den åtalade brutit mot ett kontaktförbud gentemot målsäganden.

Lagen som reglerar när och vem som har rätt till ett målsägandebiträde är Lag (1988:609) om målsägandebiträde, (målsägandebiträdesL) och lagen som reglerar hur det förhåller sig med kontaktförbud är Lag (1988:688) om kontaktförbud, (kontaktförbudsL). Vid överträdelse av kontaktförbud döms person till böter och i vissa fall upp till ett års fängelse, se 24 § kontaktförbudslagen. För fängelse krävs dock mer än enbart en överträdelse av kontaktförbudet.

I målsägandebiträdesL 1 § klargörs det för i vilka situationer målsäganden har rätt till ett målsägandebiträde. I ditt fall skulle 1 § p. 3 kunna bli tillämplig, där det framgår att om brott som kan utge fängelsestraff har skett, samt att det med hänsyn till målsägandens personliga förhållanden och övriga omständigheter kan antas finnas särskilt starkt behov av sådant biträde kan målsäganden tilldelas ett sådant. "Särskilt starkt behov" är en relativt högt satt gräns för vad som krävs för att biträde ska tillges. Då jag har väldigt knapphändig information om din situation är det svårt för mig att avgör om 1 § p. 3 kan tillämpas på just ditt fall. Men det krävs som sagt att överträdelsen av kontaktförbudet är av sådan art och omfattning att det uppgår till fängelsestraff.

Alla brott resulterar inte i att ett målsäganden förordnas ett målsägandebiträde. Högsta prioritet har sexualbrotten i brottsbalken kap 6 (BrB), där ska biträde förordnas så länge det inte är uppenbart att målsägande saknar behov av ett sådant (1 § p.1 målsägandebiträdesL). Likväl är brott i 4 kap. BrB som kan leda till fängelse av högre prioritet.

I målsägandebiträdesL 4 § klargörs att målsägande kan begära målsägandebiträde. Men som jag nämnt ovan är de brott som redogörs för i 1§ målsägandebiträdesL av högre prioritet, vartill inte alla målsäganden får igenom ansökan om biträde.

Vad gäller din situation är det svårt för mig att uttala mig mer precist då jag har väldigt knapphändig information om situationen och om övriga omständigheter. Men jag råder dig att ansöka till rätten om att få ett målsägandebiträde.

Jag hoppas att du känner dig nöjd med svaret. Har du ytterligare frågor är det bara att du återkommer så ska vi försöka hjälpa dig vidare. Du vet väl om att vi har kostnadsfri telefonrådgivning mån – ons mellan kl. 10.00 – 16.00 på telenr: 08-533 300 04.

Ha en bra dag.

Vänligen,

Anna Pieschl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Rättshjälp (66)
2020-07-31 Finns det möjligheter att få rättshjälp billigare när man saknar de ekonomiska möjligheter för att bekosta det själv?
2020-07-28 Val av advokat vid rättshjälp
2020-06-30 När har man rätt till en offentlig försvarare?
2020-06-30 När kan man beviljas rättshjälp och/eller rättsskydd?

Alla besvarade frågor (85209)