Rätt till lön vid uppsagd provanställning?

2021-03-21 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej!Min flickvän har blivit provanställd på ett städföretag där hon har jobbat i två veckor efter 2.5 dagars obetald "provstädning".Det verkar vara rätt mycket drama där och nepotism vilket har lett till att dem har sagt att hon ska få en städtur till och är dem inte nöjda med henne så ska hon få sparken och gå under samma dag.Vad jag förstår så måste man lämna 14 dagar meddelande i förväg. Normalt sett får hon timlön efter hur länge hon har städat i varje hus.Om hon blir uppsagd under dessa förhållanden, hur ser hennes rätt till lön ut? Hon har rätt till 14 dagars besked, men har hon rätt till lön om dem inte ger henne fler ställen att städa på?Nu vet jag inte hur insatt hennes chef (som äger företaget) är insatt i LAS.Mvh
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar som att anställningen är ingången i Sverige på en svenskregistrerad städfirma, och då är det svenska lagar som blir tillämpliga. Svenska lagar innehåller vanligtvis ett högt skydd för arbetstagaren.

Uppsägning av provanställning

Reglerna kring hur en provanställning avbryts eller sägs upp kan vara olika beroende på om det finns kollektivavtal eller inte och vilket kollektivavtal som gäller. Därför bör hon veta om det finns ett kollektivavtal som anställning omfattas av, men utifrån din ställda fråga verkar det inte som det. Om det saknas kollektivavtal är det reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS) som gäller, precis som du skriver.

En provanställning är en anställningsform för arbetsgivaren som tillåter att pröva arbetstagaren, och prövotiden får vara högst sex månader lång. Vill inte arbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen ska fortsätta efter att prövotiden har löpt ut, ska besked om det lämnas till motparten senast när prövotiden tar slut, (6 § LAS). En provanställning är alltså en osäker anställningsform eftersom arbetsgivaren när som helst kan avbryta anställningen utan att ange något skäl för uppsägningen.

I LAS står det att om arbetsgivaren vill lämna besked om att en provanställning ska avbrytas i förtid eller avslutas utan att övergå i en tillsvidareanställning ska arbetstagaren underrättas om detta minst två veckor i förväg. Om arbetstagaren är med i ett fack har arbetsgivaren även en skyldighet att förvarna den lokala arbetstagarorganisationen (31 § LAS). Denna plikt för arbetsgivaren att meddela henne ska inte förväxlas med en uppsägningstid. Rätt till uppsägningstid finns inte vid provanställning om det inte står skrivet i ett gällande kollektivavtal.

Rätt till lön i två veckor

Om arbetsgivaren inte underrättar henne två veckor i förväg, kan hon hävda att hon har rätt till att arbeta under den tidsfristen, eller avtala om att hon åtminstone får rättmätig lön för motsvarande två veckors arbetad tid. Hon bör alltså ha rätt att få lön i två veckor efter en uppsägning, även om hon inte får fortsätta jobba på företaget. Det kan dock vara reglerat i hennes anställningsavtal, så jag råder er att kolla i det.

Att provjobba gratis

Att provjobba gratis saknar lagstöd, det är dock inte förbjudet enligt lag. Det skulle troligen strida mot ett kollektivavtal att provjobba gratis, om ett sådant hade funnits på arbetsplatsen.

Lagstadgat är däremot att arbetsgivaren måste lämna skriftlig information om villkor som har betydelse för anställningen, däribland lön, om anställningen inte är kortare än tre veckor (6b § LAS).

Om arbetsgivaren bryter mot LAS

En arbetsgivare som bryter mot LAS ska betala inte bara lön och andra anställningsförmåner som arbetstagaren kan ha rätt till utan även ersättning för skada som uppkommer, (38 § LAS).

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skulle det visa sig att hon får problem med företaget är ni varmt välkomna att vända er till våra verksamma jurister på info@lawline.se som kan hjälpa er att föra ärendet vidare.

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?