Rätt till lön vid provjobb

Hej, jag jobbade utan att ha skrivit på något på för att prova om jag var rätt för jobbet. Det slutade up med att de inte ville anställa mig. Jag hade jobbat i 16 timmar totalt och lönen för anställda låg på ca 128kr i timmen, dock blev jag erbjuden 500kr. Har jag rätten att begära mer eller ska jag egentligen inte få någon lön alls?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Du har alltid rätt att få lön när du jobbar, detta gäller även för provjobb. Med andra ord är det aldrig tillåtet att jobba gratis, oavsett vilken typ av anställning man har. Lönen ska alltid betalas ut i pengar och inte i någon annan form av förmån, en arbetstagare ska aldrig behöva arbeta oavlönad.

Av 2 § 2 st. lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) följer att ett avtal är ogiltigt om det inskränker bestämmelserna i lagen. När ni bestämde att du skulle komma och provjobba så ingick du och arbetsgivaren ett avtal, eftersom anställningsavtal inte är lagreglerade så behandlar man dessa som vanliga avtal, men, man tar stöd i avtalsbedömningen utifrån om arbetsgivaren är ansluten till något kollektivavtal eller inte. Därför är detta viktigt att du kollar upp då kollektivavtalet har en stor påverkan på till exempel lön och tider etc.

Även om du inte är med i ett kollektivavtal så gäller kollektivavtalet som din arbetsgivare är ansluten till även för dig. Detta finns för att ge dig som arbetstagare ett visst skydd på arbetsplatsen. Enligt kollektivavtalet är det troligen ett brott att inte ge ut lön för den tid man arbetat som provanställd, även om ni har avtalat om annat. Arbetsgivaren gör sig då skyldig till ett kollektivavtalsbrott och blir skadeståndsskyldig enligt 54-55 §§ lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL).

Det finns ingen lag i Sverige som bestämmer vad en arbetsgivare lägst ska betala en anställd i lön. Det är således inte olagligt att låta någon jobba till väldigt låg lön. Däremot är det krav på att förhålla sig till kollektivavtal om arbetsgivaren har tecknat ett sådant. Har man kommit överens om en lön så är arbetsgivaren dock givetvis skyldig att betala den.

Sammanfattningsvis har du rätt att få ut lönen som ni kom överens om eller vad som följer av kollektivavtal. Detta oavsett om du fick jobbet eller inte.


Med vänlig hälsning,

Amanda AlwallRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Arbetsgivarens skyldigheter ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo