Rätt till lön och anpassningsåtgärder vid nedsatt arbetsförmåga

FRÅGA
Hej!Jag blev utbränd i våras och var halvt sjukskriven i 3 månader, var sedan sjukskriven på heltid i 2 månader. Är nu sedan en månad tillbaka sjukskriven på halvtid igen. Nu vägrar min arbetsgivare att betala ut lön till mig. De vill att min halvtidstjänst ska räknas som arbetsträning och att jag ska vara sjukskriven på heltid. Min läkare tycker inte att jag har varit så pass dålig att jag behöver arbetsträna utan dennes bedömning är att jag kan arbeta halvtid. Nu har jag hamnat mellan stolarna. Hur gör jag nu?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Utgångspunkten i sådana här situationer är att arbetsgivaren har ett långtgående ansvar att rehabilitera och försöka återanpassa arbetstagaren till arbetet. Att din arbetsgivare vägrar betala ut lön låter som en sådan åtgärd som kan liknas vid en uppsägning. För att denna typ av uppsägningar ska vara godtagbara krävs att arbetstagaren inte kan utföra något arbete alls av betydelse för arbetsgivaren, se Källström och Malmberg, Anställningsförhållandet s 275. Det verkar du kunna göra. Arbetsgivaren är skyldig att så långt det är möjligt omplacera arbetstagaren och anpassa dennes arbetsuppgifter. Arbetsgivaren är dock inte skyldig att skapa nya arbetsuppgifter/befattningar. Angående lönen har sagts att "en arbetstagare som pga sjukdom eller nedsatt arbetsförmåga inte kan utföra sina hittillsvarande arbetsuppgifter anses vara berättigad till lön om denne står till förfogande för annat arbete till vilket det skäligen kan krävas att arbetsgivaren omplacerar arbetstagaren." Se AD 2006 nr 90, AD 2003 nr 44 och AD 1996 nr 125. Källström och Malmberg, Anställningsförhållandet s 204.

Arbetsträning syftar till att arbetstagaren ska återfå sin arbetsförmåga. Om både du och din läkare anser att du har förmåga att fortsätta klara av ditt arbete på halvtid ligger det nog närmast till hands att anse att så är fallet och att arbetsgivaren är skyldig att fortsätta låta dig arbeta på det sättet samt erhålla lön. Bedömningen är dock svår för mig att göra eftersom jag ju faktiskt inte vet hur du utför ditt arbete.

Med vänlig hälsning,

Alina Borgsén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (705)
2020-11-30 Vad gäller angående förhandlingsskyldighet vid uppsägning utan kollektivavtal?
2020-11-30 privatmobil i tjänst
2020-11-25 Diskriminering på arbetsplats
2020-11-25 Uppsägning, omplacering och arbetsgivarens arbetsledningsrätt, ev. diskriminering

Alla besvarade frågor (86817)