Rätt till lånebil under reparationstiden.

FRÅGA
Bilen påkörd och skall lämnas till verkstad ca 2 veckor. Har jag rätt till lånebil under reparationstiden?Vållandefrågan är klar. Motparten är vållande.
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Jag vill börja med att nämna att det saknas någon lagregel som slår fast att man ska ha rätt till en lånebil under den tid en bil är på reparation, även om motparten varit vållande. Istället får frågan lösas skadeståndsrättslig och trafikskadeersättningsmässigt, något som i första hand hanteras av försäkringsbolagen. Jag kommer till en början skriva lite om juridiken bakom ersättningsfrågan, för att sedan i slutet av svaret sammanfatta och ge dig en rekommendation.

Enligt 10 § st 2 trafikskadelagen (här) ges trafikskadeersättning för sakskada på bil från andra bilens trafikförsäkringsbolag, om motparten varit vållande. Eftersom att motparten i ditt fall är vållande, ska ersättning till följd av sakskadan betalas av din motparts trafikförsäkringsbolag. Ersättningen beräknas enligt 5:7 skadeståndslagen (här), 9 § trafikskadelagen.

Enligt 5:7 SkL omfattar ersättning för sakskada även "annan kostnad till följd av skadan", p 2. Detta kan innefatta en rätt till ersättning för kostnader för hyrbil av motpartens försäkringsbolag, om det är klart att du inte klarar dig utan din bil. Exempel när det kan tänkas sig att man har rätt till ersättning för kostnader för en hyrbil är när man verkligen behöver en bil för att ta sig till och från arbetet eller om man använder bilen i tjänsten. I ett sådant fall görs avdrag för de kostnader som faktiskt besparas genom att du inte sliter på din egen bil, dvs att avdrag görs för de hypotetiska förslitningar som skulle ha uppstått på din egen bil om det varit den du faktiskt använt.

Sammanfattningsvis kan sägas att du har rätt till ersättning för hyrbilskostnader under reparationstiden, om du har ett behov av en bil under tiden för reparationen. Eftersom att motparten varit vållande ska denna ersättning betalas av dennes trafikförsäkringsbolag. Min rekommendation är därför att du kontakter motpartens trafikförsäkringsbolag och berättar att du är i behov av bil under tiden din egna är på reparation.

Min förhoppning är att jag svarade på fråga och jag önskar dig en trevlig dag!

Mvh,

Simon Adolfsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd i trafiken (163)
2020-05-27 Person utan körkort krockar med en lånad moped - vem blir ersättningsskyldig?
2020-05-16 Ansvarsutkrävande för skadad lack på bilparkering
2020-05-14 Täcker trafikförsäkringen personskador om jag lånar ut min moped?
2020-04-25 När har man rätt till ersättning för sakskada?

Alla besvarade frågor (80652)