Rätt till kopia av utredning

FRÅGA
har man rätt till kopia av utredningen. jag har varit på förhör och skall tillbaks och tilldelas alltså läsa igenom utredningen kan jag kräva en kopia av utredningen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

All material från en brottsutredning som upprättats hos en myndighet utgör allmänna handlingar (2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen (TF)). Enligt offentlighetsprincipen har alla svenska medborgare rätt att ta del av sådana handlingar som är allmänna (2 kap. 1 § TF). Denna rätt kan dock begränsas enligt bestämmelserna om sekretess, t.ex. för att skydda enskildas personliga och ekonomiska förhållanden (2 kap. 2 § TF) En prövning av sekretessen görs alltid av myndigheten i fråga efter en begäran om utlämning. Du kommer med all sannolikhet få ut handlingen då det rör ditt förhör, såvida inga sekretessbelagda uppgifter finns däri.

En begäran om att få ut kopior av en allmän handling görs hos den myndighet som förvarar handlingen (2 kap. 14 § TF). Du behöver alltså kontakta den polisregion som handlagt ärendet för att få ut handlingen. Att notera är att det vid begäran om kopior av allmänna handlingar tillkommer en viss avgift (16 § avgiftsförordningen).

/Vänligen,

Viktoria Tomsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Tryckfrihetsförordningen (TF) (100)
2019-09-27 Kan man bli borttagen från Lexbase?
2019-09-24 Tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens företräde framför GDPR
2019-07-16 Fråga om sättet för utlämnande av allmänna handlingar vad gäller tidpunkt och framställningssätt, samt fråga om begäran av utlämnande av myndighets beslut.
2019-07-12 Förtal i bok med pseudonymer

Alla besvarade frågor (73691)