Rätt till innestående övertidsersättning vid arbetsgivarens konkurs

2019-10-24 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Hej min bekant är anställd på Ramnäs Bruk som varit ett bruk sedan 1590! nu har det satts i konkurs och min kompis har 120 timmar övertidsersättning innestående, hur ska detta hanteras? Han har jobbar där sedan 1983 och varit en trotjänare! Hur hanterar vi detta? Ska han ställa skriftligt krav till konkursförvaltaren?HälsningAnica Norman för Martti
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga om innestående övertidsersättning hos en arbetsgivare vars företag har försatts i konkurs regleras dels i förmånsrättslagen, dels i lönegarantilagen.

Av förmånsrättslagen följer att en arbetstagares fordran på lön eller annan ersättning har så kallad allmän förmånsrätt, vilket betyder att din vän har företräde framför andra fordringar utan förmånsrätt, till exempel olika leverantörer.

I många fall saknas dock tillgångar i konkursboet för att betala de anställdas löner. Löneförmånsrätten kombineras därför med ett statligt lönegarantisystem. Vilket innebär att staten genom länsstyrelsen betalar ut arbetstagarens lön om arbetstagaren inte har fått ut sin lön när arbetsgivaren har gått i konkurs (1 § lönegarantilagen). Lönegarantin ger ersättning för ej utbetald övertidsersättning men ersättningen begränsas till ett tak på fyra basbelopp. Under 2018 motsvarade fyra basbelopp 182 000 kronor, men det ändras varje år (9 § lönegarantilagen). Vidare gäller bara lönegarantin för lön som har tjänats in 3 månader bakåt i tiden från den dagen konkursansökan lämnades in (12 § förmånsrättslagen).

I ett tidigare mål (NJA 1993 s. 60) om just övertidsersättning har ersättningen betalats ut trots att övertidsarbetet utfördes långt tidigare än 3 månader. Det beror bland annat på när arbetsgivaren och arbetstagaren har bestämt att ersättningen ska betalas ut. I det nämnda fallet fick arbetstagaren själv bestämma när ersättningen skulle betalas ut. På grund av det fick han rätt till ersättningen eftersom själva fordran inte hade överstigit den begränsade tiden.

Slutligen, för att besvara din fråga, utses en konkursförvaltare av tingsrätten när en arbetsgivare går i konkurs. Det är konkursförvaltaren som bestämmer om man har rätt till lönegaranti och i så fall, hur mycket pengar man har rätt till. Det är därför konkursförvaltaren man vänder sig till. Om man inte vet vem konkursförvaltaren är kan man vända sig till tingsrätten som har utsett konkursförvaltaren.

Sammanfattningsvis så har din vän antagligen rätt till den innestående övertidsersättningen och behöver därför kontakta konkursförvaltaren som handlägger konkursen i det här ärendet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Cecilia Lindeborg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1682)
2020-02-05 Kan Lawlines juristbyrå hjälpa mig att upprätta dokument?
2020-01-31 Kan chefen skriva i ens kalender?
2020-01-31 Vad ska jag göra om jag fått för lite i lön?
2020-01-30 Får jag samma lön som tidigare vid en omplacering?

Alla besvarade frågor (77126)