FrågaPROCESSRÄTTGripande, häktning, anhållande11/05/2013

Rätt till information vid ett frihetsberövande

Hej! Måste en polis, vid ett gripande, ge skäl till varför personen frihetsberövas?

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga!

I 24 kap. 9 § rättegångsbalken (se: https://lagen.nu/1942:740) stadgas det att när någon grips eller anhålls ska den frihetsberövade få besked om det brott som han eller hon är misstänkt för samt grunden för frihetsberövandet. Lagbestämmelsen grundar sig på artikel 5.2 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (se: http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1009F7DB-87E3-4056-8E17-8A8A41768BA7/0/SwedishSuédois.pdf)

Härmed har alltså den frihetsberövande personen rätt, att i samband med gripande, få besked om det brott denne är misstänkt för samt grunderna för frihetsberövandet.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?