Rätt till högre sysselsättningsgrad

Jag jobbar i en butik och vi är ett antal som är timanställda och jag upplever det som att chefen där väljer att favorisera en person som hon har tagit in som hon känner sen tidigare. Trots att denna personen är sist in och kan minst så ger chefen där henne runt 30 timmar i veckan och vi andra som varit där längre och har mer kompetens vi får resten beroende på hur länge vi har varit där. Jag undrar om det verkligen får gå till så här för det ska väl inte handla om vem man känner i första hand utan hur duktig och hur länge som man varit anställd.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Som utgångspunkt har arbetsgivaren rätt att leda och fördela arbetet. Dock finns en rad undantag till denna regel, inklusive vad som gäller i fråga om deltidsanställda som önskar ha en högre sysselsättningsgrad. Enligt Lag (1982:80) om anställningsskydd 25 a § första stycket så har deltidsanställda en företrädesrätt till anställningar med högre sysselsättningsgrad framför de arbetstagare som tidigare har sagts upp på grund av arbetsbrist när nyanställningar aktualiseras. För att denna företrädesrätt ska aktualiseras så krävs för det första att arbetstagaren har anmält sitt intresse hos arbetsgivaren, att arbetsgivarens behov av arbetskraft tillgodoses genom att den deltidsanställde anställs på de nya villkoren och att den deltidsanställde har tillräckliga kvalifikationer för de nya arbetsuppgifterna. Dock kan en sådan nyanställning aldrig uppgå till mer än heltid. Bestämmelsen avser heller inte att ge arbetstagaren möjlighet att begära sysselsättning när butiken har stängt för dagen.

För att du ska komma i fråga om att få högre sysselsättningsgrad så måste du anmäla ditt önskemål hos arbetsgivaren. Att din kollega är mindre kompetent än ni andra har ingen betydelse annat än om hon inte skulle vara tillräckligt kompetent för arbetsuppgifterna. Om hon och flera arbetstagare däremot har företrädesrätt till en anställning med högre sysselsättningsgrad så bestäms turordningen med utgångspunkt i varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Eftersom du har varit anställd under längre tid hos arbetsgivaren än din kollega så har du därför förtur (Lag om anställningsskydd 26 §).

Notera dock att det kan finnas avvikelser från dessa bestämmelser i det kollektivavtal som gäller på din arbetsplats (Lag om anställningsskydd 2 § tredje stycket). Jag föreslår därför att du kontaktar den fackförening som är representerad på arbetsplatsen för att höra närmare med dem om hur kollektivavtalet har reglerat denna fråga och vilket stöd de kan erbjuda dig.

Med vänlig hälsning

Daniel NykvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo