Rätt till hävning nio månader efter köp?

2019-07-21 i Köplagen
FRÅGA
Hej!Jag har en fråga ang en husbil. Min kompis köpte min husbil, en Fiat Ducato-86. Den var besiktad utan anmärkning 2018, gick som en klocka. Hon köpte bilen den 25/9-18. I juni 2019 skär motorn, ingen av de 2 verkstäderna som har haft den inne kan förklara vad som har hänt. Nu har ju detta så klart blivit en fnurra på tråden mellan oss, där hon tex har pratat med KV som sa att du kan ju försöka häva köpet ?? Hur då undrar jag ? Husbilen gick som en klocka & jag skulle aldrig ha sålt den om jag inte hade fått en jättechans att köpa en husvagn med fast plats. Och jag har inte sålt henne en defekt bil. Visst hon är gammal, men hon va i ett bra skick. Jag känner inte att jag har gjort några som helst fel, jag har inte lurat någon, skulle aldrig falla mig in, och verkligen inte en av mina bästa vänner.Hjälp mig här, för det här känns inte bra. Och jag har inga pengar att hjälpa henne att laga den, och absolut inte att köpa tillbaka den. Kan hon ha rätt att häva köpet efter så lång tid ?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Jag utgår från att du sålt husbilen i egenskap av privatperson till din kompis som också är privatperson. Detta gör att köplagen (köpl) är tillämplig enligt 1 § köpl. Eftersom köplagen är dispositiv innebär det att den inte gäller om ni har avtalat om att något annat ska gälla istället. Med anledning av din fråga så utgår jag därför från att ni inte har avtalat något om den aktuella situationen.

Risken för varan

Eftersom du inte skriver något annat i frågan, utgår jag från att din kompis fått husvagnen i sin besittning samma dag som han eller hon köpte den och att den därför anses avlämnad, antingen genom 6 § andra stycket köpl eller 7 § andra stycket andra meningen.

Bär köparen risken för varan så är hon skyldig att betala för husvagnen i detta fall även om den har förstörts eller försämrats genom en händelse som inte beror på säljaren, 12 § köpl. Risken för varan går över på köparen när varan är avlämnad, alltså den 25/9 2018, 13 § köpl.

Frågan om husbilen är felaktig bedöms efter dess skick när risken för husbilen gick över på köparen, alltså vid avlämnandet som skedde den 25/9 2018. Du svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare, 21 § köpl. Det kan dock vara problematiskt att konstatera när ett fel har uppstått och det är köparen som har bevisbördan att bevisa att felet fanns när husbilen avlämnades enligt huvudregeln som Högsta domstolen uttalade i NJA 2013 s. 524.

Är husbilen felaktig?

Bedömningen görs utefter vad ni har avtalat emellan er och om ni avtalat något så ska varan vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används. Husbilen ska också stämma överens med vad köparen har fog att förutsätta enligt 17 § tredje stycket köpl. Vad hon har fog att förutsätta beror på i detta fall bland annat på pris, husbilens ålder och om hon fick se dokumentet som visade att den klarade besiktningen felfritt. Ett lågt priset tillsammans med en gammal husbil gör att man som köpare kanske inte kan förvänta sig att den ska fungera helt felfritt. Om det är ett högre pris kan man ha något högre förväntningar på att den ska hålla längre.

Reklamation och påföljder

Köparen måste reklamera inom skälig tid från att hon märkt eller borde märkt felet vilket din kompis förmodligen får antas ha gjort i detta fall. Köparen har två år på sig att reklamera från det att hon mottagit varan, om inte det sker så förloraren köparen rätt att åberopa felet, 32 § andra stycket köpl. Hon har alltså fortfarande rätt att kräva påföljder förutsatt att varan är felaktig och det inte beror på köparen eller något förhållande på hennes sida, 30 § köpl. För att få häva köpet på grund av fel så behöver avtalsbrottet vara av väsentlig betydelse för köparen och du insåg eller borde ha insett detta.

Slutsats

Min bedömning är att det blir svårt för köparen att bevisa att felet fanns när avlämnandet skedde då det rör sig om en väldigt gammal husbil och att det dröjde flera månader innan motorn skar sig. Om hon inte kan bevisa detta så kan hon inte heller häva köpet eller göra några andra påföljder gällande. Du borde därför bestrida hennes krav.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1197)
2020-08-05 Vad krävs för att man ska kunna göra felansvar gällande vid köp av båt mellan privatpersoner?
2020-08-04 Vad händer om varan försvinner under transport?
2020-08-02 Kan jag ångra en försäljning trots köpekontrakt?
2020-07-29 Ansvar vid fel som visar sig efter köpet

Alla besvarade frågor (82626)