Rätt till hävning efter misslyckade avhjälpningsförsök?

Hej! Jag köpte en bil för några månader sedan av en bilhandlare. Det har varit fel på bilen ända sen jag köpte den, Jag har varit in och pratat med den flera gånger men ingenting händer. Dom tar in bilen men löser aldrig problemet. detta har pågått i 6 månader snart jag har nämt reklamation men dom vill fixa bilen först säger dom men det tar väldigt långt tid.

Första gånger jag nämnde fel var efter 4 dagar.

Jag behöver hjälp! Dom tar mig inte seriöst och känns som att det bara dras ut på tiden.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämpningsområde

Om jag förstår dig rätt så har du köpt en bil, märkt att det varit fel på bilen och därefter reklamerat bilen och lämnat in den för avhjälpande. Jag antar vidare att du lämnade in bilen fyra dagar efter köpet, vilket är min utgångspunkt. Innan jag kan konstatera vilken lag som ska tillämpas måste jag anta att du har köpt bilen för dig själv och handlat i egenskap av konsument. Av antaganden finner jag konsumentköplagen tillämplig enligt 1 §. Noterbart är att konsumentköplagen utgör det minsta skyddet du har, men eftersom du nyligen köpt bilen finns det möjligtvis någon form av garanti som ur en rättslig synpunkt alltid är till din fördel, enligt 3 §.

Reklamation

I ditt fall finner jag inga tvivel överhuvudtaget om att fel föreligger, särskilt med tanke på att bilhandlaren åtminstone godtagit bilen som felaktig genom så kallat konkludent handlande. Därav är konstaterandet av fel genom 16 § närmast överflödigt. Nästa rättsliga steg beskrivs i 22 § som att köparen får kräva avhjälpning, omleverans, prisavdrag eller häva köpet. Därefter följer en väsentlig del av processen i form av 23 § som beskriver reklamation. Enligt bestämmelsen så måste köparen reklamera köpet för att kunna göra fel i varan gällande. Reklamationen ska ske genom att köparen meddelar säljaren om att varan är felaktig inom skälig tid, vilket för konsumenter åtminstone är 2 månader. Om jag har förstått dig rätt så reklamerade du bilen fyra dagar efter att du köpt den och då har du fullgjort reklamationskravet.

Påföljder vid fel i vara

Påföljderna vid fel i vara fungerar lite som en trappa, på det sättet att säljaren har rätt att försöka avhjälpa felet innan köparen har rätt att kräva exempelvis hävning, detta enligt 27 §. Därav har företaget haft rätt i sina försök till att avhjälpa felen, men detta är inte obegränsat. Enligt 26 § har du rätt att kräva avhjälpning, men enligt tredje stycket så får detta inte ske om det medför väsentlig olägenhet för köparen. Väsentlig olägenhet är något som kan uppstå i samband med flertalet misslyckade avhjälpningsförsök. Enligt fall hos allmänna reklamationsnämnden och konsumentombudsmannen så har säljaren normalt sett två försök på sig innan väsentlig olägenhet uppstår. Annars kan det konstateras att bilhandlaren har visat sig inkapabel att avhjälpa dem fel bilen är befäst med och därav kommer inte avhjälpning i fråga. Innan hävning kan göras måste dessutom möjligheten för omleverans utredas. Till min vetskap är det inte vanligt förekommande med omleverans när det handlar om bilar, men det är upp till din bilhandlare att avgöra om de föredrar omleverans före nästa påföljdssteg.

Prisavdrag och hävning

Nästa påföljdssteg finns i 28 § som beskriver att du har rätt att kräva prisavdrag eller häva köpet enligt 29 § då avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga. Du får alltså häva köpet om det är av väsentlig betydelse för dig. I bedömningen här stöter jag på problem i form av bristande information om själva felet. Från propositionen till konsumentköplagen kan jag utläsa att prisavdrag är ämnat att nyttjas i de fall det är mindre fel och du väljer att behålla varan. Motsatsvis blir då hävning relevant när det inte är ett mindre fel och på grund av att jag inte vet vad felet är, så kan jag inte göra en tydlig bedömning om du har rätt till prisavdrag eller hävning.

Vad du har rätt till

Det du alltså har rätt till är antingen prisavdrag eller hävning av köpet, om inte bilhandlaren kan tillhandahålla omleverans, detta beror på omständigheterna i ditt fall och påverkas av exempelvis olägenheten felet och tiden för avhjälpande inneburit samt felets allvarlighet. Mitt råd till dig är därmed att kräva antingen prisavdrag eller hävning av köpet och inte gå med på ytterligare försök till avhjälpande. Kom även ihåg att om du och bilhandlaren har någon form av avtal får det inte vara för din del sämre än lagen och kan ge bilhandlaren mer skyldigheter.

Jag hoppas att jag har svarat på dina frågor, men om du vill få mer juridisk rådgivning kan du kontakta oss på info@lawline.se

Melker JärlestålRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo