Rätt till hävning av bilköp pga brutna utfästelser och flertalet fel

2017-09-28 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej!Jag köpte en begagnad bil (mindre än 2 år och låga mil), men även om säljaren berättade att bilen var perfekt, när jag plockade upp upptäckte jag att det var en liten skada på sidan. Jag bad honom skriva i kontraktet att han skulle fixa bilen till nollkostnad för mig (det var från en bilaffär). Efter detta fixade butiken bilen "lite bättre", men fortfarande är skadan där. Jag har frågat dem varför och de sa att de inte kan göra det bättre än detta, annars skulle de måla igen en dörr, och de kan inte göra mer för mig. För mig att fixa betyder det att ha det som det var innan det bröts!När jag försökte bilen start and stop inte fungera. Säljaren sa att det berodde på att bilen fortfarande var kall, men den har aldrig fungerat. Nu försöker Fiat förstå problemet, men det här irriterar mig mycket. Det finns också plast i bilen som kommer av eftersom de inte är ordentligt fixade. Jag skulle vilja ge tillbaka bilen till säljaren och få pengarna tillbaka, eftersom alltför många saker händer.Kan jag göra det?MVH
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Vad säger lagen?

När en privatperson köper en lös sak av ett företag gäller konsumentköplagen. Enligt lagen ska varan stämma överens med vad som avtalats, både uttryckligen och underförstått, vad säljaren uppgett om varan innan köpet samt med vad köparen haft rimliga skäl att förutsätta angående varans egenskaper (16, 19 §). Stämmer varan inte överens med detta är den felaktig.

Om köparen reklamerar detta fel inom rimlig tid från det att denne upptäckte eller borde ha upptäckt felet kan denne ha rätt att få felet avhjälpt av säljaren eller på säljarens bekostnad (23, 26 §). Avhjälpande innebär helt enkelt att felet åtgärdas genom t.ex. en reparation. Under samma paragraf går även omleverans av en felfri vara. Säljaren har rätt att åtgärda felet inom rimlig tid genom avhjälpande eller omleverans även om säljaren kräver en annan åtgärd, såsom hävning av köpet, så länge detta inte innebär en kostnad eller oskälig börda för köparen (27 §).

Köparen kan i annat fall kräva prisavdrag motsvarande värdeskillnaden på den avtalade varan och den levererade varan (28 §). Om avhjälpande är orimligt dyrt eller på annat sätt betungande för säljaren, får denne ge prisavdrag istället för avhjälpande (26 §). Om säljaren hellre vill avhjälpa felet än att ge prisavdrag, har köparen trots detta rätt till prisavdrag istället om avhjälpande innebär en väsentlig olägenhet för köparen (28 §).

Om felet har sådan betydelse för säljaren att ingen av de andra åtgärderna är tillfredsställande, om ingen av de andra åtgärderna är möjliga eller om de andra åtgärderna är oskäligt betungande för säljaren, har köparen rätt att kräva att avtalet hävs (28, 29 §). Detta innebär att köparen lämnar tillbaks varan om det är möjligt och får tillbaka betalningen.

Tolkning av ditt fall

En bil är en lös sak, alltså tillämpas konsumentköplagen på ditt köp. Att bilen är begagnad saknar betydelse i den frågan. Om ni har avtalat om att felet ska åtgärdas så ligger det i enlighet med lagens förarbeten att felet ska åtgärdas till fullo, alltså till det skick som bilen var innan felet uppkom. Om det rör sig om en repa får man alltså anta att bilen ska återställas till att inte ha någon repa över huvud taget. Det är jättebra att du skrev in detta i kontraktet för att ha det tydligt och undvika bevissvårigheter.

Vad gäller de andra felen kan jag inte ge någon definitivt svar på huruvida du har rätt att göra dem gällande utan alla relevanta omständigheter till hands. Mer generellt kan jag dock hänvisa till ovanstående beskrivning som ger säljaren rätt att åtgärda eventuella fel eller ge prisavdrag innan hävning får ske. Det krävs att inget av detta ska vara en rimlig möda för dig för att du ska få häva.

Ett väldigt stort antal fel kan man argumentera för skulle ge dig rätt att häva eftersom det blir så stor möda för dig att dra i allt och att du eventuellt skulle få vara utan bil en längre tid om du lät avhjälpa felet istället. Dessutom har säljaren tidigare visat sig oförmögen att åtgärda fel på bilen, alltså vad gäller repan.

Vad du kan göra

Om du får bilen fixat genom någon från bilhandlaren fristående verkstad, t.ex. Fiats egen, kan du ha rätt att få vissa eller samtliga av dessa åtgärder betalda av bilhandlaren enligt ovanstående paragrafer. Detta är lättast att få igenom. I andra hand kan du kräva prisavdrag och helt enkelt låta vissa av felen vara om du inte tycker att de är värda att åtgärda. I sista hand kan du alltså häva. Om du helst av allt vill häva måste du alltså ge säljaren goda skäl till varför avhjälpande eller prisavdrag inte duger.

Vilka krav du än gör kan du göra dem genom att t.ex. skriva ett email till bilhandlaren och förklara vad du vill kräva och varför. Det kan vara en god idé att börja med ett mail där du kräver hävning. Om bilhandlaren inte accepterar detta kan du sedan försöka igen med de andra påföljderna, förutsatt att du inte vill försöka få igenom hävning genom en rättsprocess.

Det kan vara värt att tänka på att ni alltid kan förlikas genom att t.ex. stå för halva reparationskostnaden var.

Om du önskar vidare hjälp i denna fråga råder jag dig att ta kontakt med oss på info@lawline.se där vi kan hjälpa dig vidare i detta ärende. Alternativt kontakta oss på telefon: 08-533 300 04, öppettider: mån-ons kl. 10.00-16.00.

Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1320)
2021-12-02 Kan jag enligt konsumentköplagen kräva ersättning av säljaren för uppkomna reparationskostnader?
2021-12-01 När övergår risken för en vara på köparen?
2021-12-01 Skadestånd om säljaren inte kan leverera varan
2021-11-30 Kan jag häva köp av gardiner på grund av en skarv?

Alla besvarade frågor (97674)