FrågaFAMILJERÄTTSambo och samboavtal23/02/2018

Rätt till gemensam fastighet vid separation

Hej! Jag kommer att stå som hälften ägare på ett köpekontrakt på en fastighet tillsammans med min pojkvän. Jag är även medlåntagare på hälften av lånen. Ger ett köpekontrakt på 50% ägande automatiskt rätt till hälften av huset vid en separation? Eller måste vi ha ett specifikt avtal?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag gör antagandet att ni kommer att bo tillsammans i fastigheten ni köper, vilket innebär att sambolagen blir tillämplig. Under samboförhållandet ansvarar ni för era egna skulder och tillgångar, och det innebär att ni äger hälften var av fastigheten. Om samboförhållandet upphör kan en bodelning ske om någon av parterna begär det (8 § sambolagen). Vid en bodelning delas samboegendomen ni äger mellan er och som samboegendom räknas ert gemensamma bohag och bostad, om det inte handlar om exempelvis egendom som genom testamente gjorts till enskild egendom (3-4 § sambolagen).

Om det finns en byggnad på fastigheten som utgör ert gemensamma boende under samboförhållandet har ni alltså rätt till hälften var av fastigheten även i en bodelning. Annat bohag som ni köpt för gemensamt bruk kommer också att delas på hälften. Om ni vill att någon särskild egendom inte ska utgöra samboegendom och undantas från en eventuell bodelning eller att en bodelning inte ska ske kan ni upprätta ett samboavtal där det regleras (9 § sambolagen). Om ni inte gör en bodelning vid separationen har ni rätt till den egendom ni själva äger, och står du som ägare till hälften av fastigheten har du rätt till den delen av fastigheten.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Clara DanelidRådgivare
Hittade du inte det du sökte?