Rätt till fullgörelse vid felaktiga specifikationer

Jag köpte ett trådlöst övervakningssystem innehållande 2 st kameror med tillhörande basstation via Telia´s webshop. Enligt specifikationen skulle det medfölja laddningsbara batterier och laddare samt att kamerorna hade mikrofon som reagerade på både ljud och rörelse.

När jag väl fick leverans var det inga laddningsbara batterier & laddare med, utan det medföljde vanliga batterier som enligt uppgift har en batteritid 3-6 månader. Kostnad för att byta batterier i 2 kameror kommer innebära en kostnad 1000-2000:-/år. Just att det skulle vara laddningsbara kameror var viktigt för mig i mitt beslut att köpa detta paket.

Senare upptäcker jag att kamerorna ej reagerar på ljud då denna modell ej har inbyggd mikrofon. Vår avsikt var att kunna övervaka våra hundar när de är ensamma hemma och att då inspelning startar vid ljud. När jag kontaktar Telia i direkt anslutning till leverans får jag till svar att: Oj vi måste ha skickat fel till dig men vi skickar ut rätt paket till dig omgående. Nya paket kommer men det visar sig är samma specifikation på detta paket och får då klart för mig att de har haft fel information på sin hemsida. Detta ”grundpaket” har inte dessa funktioner men de kan tänka sig skicka en annan kamera till detta system som har det och komplettera mitt paket med.

Jag meddelade att jag kan skicka tillbaka de kameror jag fått och vill ha 2 stycken som uppfyller specifikationen men det vill de inte acceptera utan då vill de häva köpet istället.

Vad är det som gäller?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Vad säger lagen?

När en privatperson köper en lös sak av ett företag gäller konsumentköplagen. Enligt lagen ska varan stämma överens med vad som avtalats, både uttryckligen och underförstått, vad säljaren uppgett om varan innan köpet samt med vad köparen haft rimliga skäl att förutsätta angående varans egenskaper (16, 19 §). Stämmer varan inte överens med detta är den felaktig.

Om köparen reklamerar detta fel inom rimlig tid från det att denne upptäckte eller borde ha upptäckt felet kan denne ha rätt att få felet avhjälpt av säljaren eller på säljarens bekostnad (23, 26 §). Avhjälpande innebär helt enkelt att felet åtgärdas genom t.ex. en reparation. Under samma paragraf går även omleverans av en felfri vara. Säljaren har rätt att åtgärda felet inom rimlig tid genom avhjälpande eller omleverans även om säljaren kräver en annan åtgärd, såsom hävning av köpet, så länge detta inte innebär en kostnad eller oskälig börda för köparen (27 §).

Köparen kan i annat fall kräva prisavdrag motsvarande värdeskillnaden på den avtalade varan och den levererade varan (28 §). Om avhjälpande är orimligt dyrt eller på annat sätt betungande för säljaren, får denne ge prisavdrag istället för avhjälpande (26 §). Om säljaren hellre vill avhjälpa felet än att ge prisavdrag, har köparen trots detta rätt till prisavdrag istället om avhjälpande innebär en väsentlig olägenhet för köparen (28 §).

Om felet har sådan betydelse för säljaren att ingen av de andra åtgärderna är tillfredsställande, om ingen av de andra åtgärderna är möjliga eller om de andra åtgärderna är oskäligt betungande för säljaren, har köparen rätt att kräva att avtalet hävs (28, 29 §). Detta innebär att köparen lämnar tillbaks varan om det är möjligt och får tillbaka betalningen.

Tolkning av ditt fall

Fel på varorna

Kameror är lösa saker, därmed täcks ditt köp av konsumentköplagen såvida du köpt dem främst för privatbruk, vilket uppgifterna du givit mig tyder på. Jag utgår från att du fått någon sorts orderbekräftelse eller kvitto på köpet där det framgår vilken modell kamerorna ska vara och att det utifrån denna information går att utläsa vilka egenskaper kamerorna ska ha. Om kamerorna inte har dessa egenskaper är de felaktiga enligt 16 §.

Om det inte framgår att de bryter mot någon orderbekräftelse eller kvitto utgår jag från att det stod någonstans på Telias hemsida när du köpte kamerorna vilka specifikationer de hade. Om de inte stämmer överens med dessa uppgifter är de felaktiga enligt 19 §.

Omleverans

Om kamerorna är felaktiga enligt någon av dessa paragrafer, vilket verkar övervägande sannolikt bedömt enligt de uppgifter du givit mig, har du rätt att få omleverans av nya kameror enligt 26 §. Du kan antas ha reklamerat felet i tid eftersom Telia medgivit genom att skicka dig nya kameror och därmed också företagit omleverans. Denna omleverans åtgärdade dock inte felet eftersom de nya kamerorna också var felaktiga.

Du har enligt 26 § rätt att kräva omleverans tills de lyckas leverera rätt kameror.

Hävning

För att de ska slippa undan skyldigheten till omleverans och kunna häva köpet, krävs det att omleverans är oskäligt dyrt för dem enligt 26 §. Det paragrafen skyddar är "om det råder ett markant missförhållande mellan säljarens uppoffring och felets betydelse för köparen" (Unnersjö, internetlagkommentar från Karnov, hämtad 2017-09-20). Det saknar alltså betydelse t.ex. om kamerorna du har rätt till är väsentligt mycket dyrare än de du fick.

Det ska mycket till för att Telia ska slippa undan en eventuell rätt för dig till omleverans. Det kan t.ex. vara om kamerorna slutat tillverkas och de inte kan köpa in fler än den du erbjudits. I övrigt är det svårt för mig att förutspå vad de kan tänkas har för invändningar om du bestrider deras hävning.

Summering

Det är inget fel från Telias sida att erbjuda dig den lösningen de erbjudit men du kan ha rätt till omleverans beroende på omständigheterna. Om du har det har Telia alltså inte rätt att häva köpet istället för att slippa undan denna skyldighet, såvida det inte är oskäligt dyrt för dem av någon speciell anledning. Utan alla omständigheter kan jag inte ge dig ett exakt svar och även med alla omständigheter kan sådana här frågor ofta vara upp till tolkning och avgörs ytterst av en domstol.

Jag hoppas dock att mitt svar kan hjälpa dig nå en lösning du är nöjd med genom att du kan använda resonemangen för att skriva ett email till Telia där du framställer dina krav.

Om du önskar vidare hjälp i denna fråga råder jag dig att ta kontakt med oss på info@lawline.se där vi kan hjälpa dig vidare i detta ärende. Alternativt kontakta oss på telefon: 08-533 300 04, öppettider: mån-ons kl. 10.00-16.00.

Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!

Vänliga hälsningar,

Samuel KarlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo