FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt19/10/2014

Rätt till försvarare vid polisförhör

Hej,

Vår 18-årige har blivit polisanmäld av kvinnlig klasskamrat, och fd flickvän, och inväntar nu polisförhör som vi förstår det. Följande tror vi har hänt: Gymnasieklassen är på studieresa i europeiskt land. På kvällen blir flera berusade och mellan vår son och fd flickvän uppkommer så småningom munhuggning. Enligt utsago knuffar vår son flickvännen och sparkar henne på smalbenet, säger troligen också en del saker. Eventuellt är det båda parter som gör och säger olika mindre lyckade saker. Hon har nu polisanmält händelsen och vår son inväntar kallelse från polisen.

Så till vår fråga: Detta är en ovan och skrämmande situation för oss alla, hur gör vi för att vår son ska få tillgång till en försvarare redan vid det inledande polisförhöret? samt Hur bör han förhålla sig/vad bör han tänka på inför och under polisförhöret?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

En offentlig försvarare utses när förundersökningen har gått så långt att någon skäligen misstänks för brottet, vilket den misstänkte måste delges, enligt 23:18 rättegångsbalken (RB). Den som är misstänkt för brottet är bland de sista som kallas till förhör och kommer informeras om rätten till en offentlig försvarare i kallelsen. Se 23:18 RB, https://lagen.nu/1942:740#K23P18

Rätten till en offentlig försvarare regleras i 21 kap. RB. Av 21:3a framgår det att om den misstänkte är anhållen eller häktad misstänkt ska offentlig försvarare utses på hans/hennes begäran eller brottet som han/hon misstänks för är ett brott för vilket det lägsta föreskrivna straffet är sex månaders fängelse. Ju grövre brottet är desto större är sannolikheten för att du kan få en offentlig försvarare.

Utöver det kan offentlig försvarare utses: 

om den misstänkte är i behov av en försvarare med hänsyn till utredningen om brottet, eller
om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som skall väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller
om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör.

Rätten till offentlig försvarare beror på brottet och i fall 1-3 utses en offentlig försvarare av rätten utan någon särskild begäran efter en bedömning som rätten gör själva.

Se 21 kap. RB och 21:3a RB, https://lagen.nu/1942:740#K21 och https://lagen.nu/1942:740#K21P3a

Ni har alltid möjligheten att anlita en privat försvarare åt er son (då utses inte en offentlig försvarare till åt er son). Försvararen har rätt till att närvara vid förhöret enligt 23:10 4 st. RB, om det inte är till men för utredningen. Undersökningsledaren bestämmer vem som får närvara vid förhör, enligt 23:10 1 st. RB, men det är värt att nämna att möjligheterna till att vägra försvararen närvaro vid förhöret är ytterst begränsade.

Förhör får hållas med vem som helst som kan antas lämna betydande upplysning för utredningen, enligt 23:6 RB. Kallelsen kan kombineras med vite och det kan ev. bli aktuellt med hämtning av polisen till förhöret, enligt 23:6a och 23:7 RB. Det finns ingen allmän skyldighet att prata under polisförhöret (med eller utan försvarare), men allt som framkommer under förhöret och förundersökningen kan komma att användas under en ev. rättegång. Åklagaren kan komma att använda polisförhöret om den misstänkte säger en sak i polisförhöret och sedan ändrar sin historia i rättegången. Jag skulle rekommendera att ni berättar vad som hände och håller er till den utsagan under hela rättegången, om det blir någon.

Se 23:6, 23:6a, 23:7, https://lagen.nu/1942:740#K23P6 och https://lagen.nu/1942:740#K23P6a och https://lagen.nu/1942:740#K23P7

Hoppas detta var till hjälp!

Kontakta mig på musshh121@studentmail.oru.se om ni har fler frågor.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo