Rätt till försäljning på offentlig auktion vid samägande

2017-03-31 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Vi är fem syskon som tillsammans äger en sommarfastighet.Ett syskon vill lösa ut de andra vilket dock en delägare motsätter sig. Hen vill istället att fastigheten säljs på marknaden.Vi har tidigare beslutat att majoritetsprincipen ska gälla istället för full enighet och min fråga är om utlösen kan genomföras mot delägarens vilja eller om hen ändå kan kräva att fastigheten säljs på offentlig auktion?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

När flera personer äger egendom gemensamt är Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt tillämplig (se här).

I 6 § sagda lag (se här) ges samtliga samägare möjlighet att, i det fall att man inte tidigare avtalat om annat, närsom kräva att egendomen ska säljas på offentlig auktion.

I slutet av 6 § ges möjlighet till undantag från detta då det föreligger synnerliga skäl, men för att synnerliga skäl ska föreligga krävs enligt praxis att det ska finnas andra omständigheter än att endast övriga delägare motsätter sig detta.

(Se exempelvis NJA 1974 s. 490 där två makar samt deras son blev tvungna att flytta efter en försäljning på exekutiv auktion, NJA 1989 s. 9 där en person har genom testamente förvärvat andel i en fastighet, varvid uppställts ett för förvärvaren bindande förbud att överlåta andelen vilket inte hindrade att en annan delägare begärde offentlig auktion).

Sammanfattningsvis har ditt syskon, trots övriga syskons protester, möjlighet att kräva att fastigheten säljs på offentlig auktion

Jag hoppas du är nöjd med svaret, och att situationen löser sig!

Med vänlig hälsning,

Alfred Wittboldt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2078)
2021-07-31 Överlåtelse av andel i ägarlägenhet
2021-07-31 Får man ge bort en gåva med villkor?
2021-07-30 Får en granne söka upp mig genom att leta information i sopsorteringen?
2021-07-30 Får grannens växter skugga din tomt?

Alla besvarade frågor (94629)