Rätt till förmåner vid tidsbegränsad anställning

Hej,

Har vikarieanställda rätt till samma förmåner som tillsvidareanställda? Tex friskvårdsbidrag, rabatter på företaget etc. Får man särbehandla anställda med olika anställningsformer på samma företag? Att tillsvidareanställda har förmåner som inte de andra har?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder till dig till Lawline!

Det finns ingen lagstadgad rättighet till friskvårdsbidrag eller företagsrabatter. Detta innebär att den anställda inte heller kan kräva dessa förmåner. Av högsta förvaltningsdomstolens dom RÅ 2001 ref. 44 framgår dock att en förutsättning för att en friskvårdsförmån ska vara skattefri är att den riktar sig till samtliga anställda oberoende av anställningsform. 

Anställningar är antingen tidsbegränsade eller gäller tillsvidare enligt lagen om anställningsskydd (LAS). Av  5 § 1 st. 1 LAS framgår att vikariat är att anse som en tidsbegränsad anställning. Enligt 3 och 4 §§ Lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning (Se här) är det förbjudet att missgynna en arbetstagare med tidsbegränsade anställning genom att tillämpa mindre förmånliga löne eller anställningsvillkor än arbetsgivaren tillämpar för en tillsvidareanställd. Att inte erbjuda vikarieanställda samma förmåner som tillsvidareanställda skulle kunna innebära att en sådan diskriminering aktualiseras. Jag skulle dock rekommendera att du kollar i ditt kollektivavtal om det står något om förmåner där. Kollektivavtalet gäller på arbetsplatsen oavsett om du är med i facket eller ej. Detta mot bakgrund av kollektivavtalets normerande verkan. 

Med vänlig hälsning, 

Jakob BorinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Anställningsformer? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”