Rätt till ersättning vid skada under träningsevent?

2016-10-31 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej, jag var på ett event där vi skulle träna. En PT visar övningar och en övning sk. Slamball där bollen skulle slängas med full kraft ner i marken. Vilket jag gjorde varpå bollen flög upp i mitt ansikte och jag bröt näsan. 7h på akuten, olidlig smärta och numera en krokig näsa. Är företaget som anordnade eventet skadeståndsskyldiga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Avtal

Till att börja med så kan man kolla på vad som kan vara reglerat i eventuellt avtal. Om det här t.ex. var en träning anordnad av ditt gym eller liknande arrangör där du alltså har köpt en tjänst, så kan det finnas avtal som reglerar vad som händer om skador uppkommer. Finns det så råder jag dig att börja med att kolla där.

Konsumenttjänstlagen

Konsumenttjänstlagen gäller egentligen inte tjänster i form av t.ex. privatträning (se lagens 1 §). Det kan dock förekomma att man gör en analog tillämpning av konsumenttjänstlagen, men det är svårt att säga exakt i vilken utsträckning det är möjligt. Konsumenttjänstlagen blir dock endast tillämplig för det fall du köpt en tjänst av en näringsidkare. Om det istället rör sig om ett gratis event och alltså då inte köp av tjänst så gäller inte konsumenttjänstlagen. Enligt konsumenttjänstlagen kan säljaren bli skadeståndsansvarig för skador som uppkommer köparen på grund av fel i tjänsten, dock inte om felet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (se lagens 31 §).

Skadeståndslagen

Skadeståndslagen kan tillämpas då annat inte regleras genom annan lag eller avtal. Utgångspunkten vid en skadeståndsbedömning enligt skadeståndslagen är att någon ska ha orsakat någon annan skada, genom uppsåt eller vårdslöshet (2 kap. 1 §). Om man t.ex. skadas på gymmet på grund av ett fel på en maskin så kan gymmet bli ansvariga för skadan. Men bedömningen här ligger i vem som kan anses vara vållande till skadan. Om en skada uppstår på grund av att man har utfört övningen fel, så är det en själv som varit vållande och det går då inte att utkräva ansvar från annan (såvida det ej har bestämts mellan parterna). Den möjlighet som skulle kunna finnas är om PT:n har gett felaktiga instruktioner till hur övningen skulle utföras och att detta skulle kunna ses som vårdslöst. Det kan dock isåfall finnas svårigheter gällande bevisningen, då bevisbördan ligger hos dig. För det fall man kan bevisa vårdslöshet måste man också bevisa att det var på grund utav PT:ns vårdslöshet som gjorde att du skadade dig. Om företaget som anordnade eventet också är PT:ns arbetsgivare så kan de bli särskilt ansvariga då de isåfall har ett s.k. principalansvar för sina anställda. De ska då ersätta personskada som arbetstagaren orsakar genom fel eller försummelse i tjänsten (3 kap 1 § SkL). Även vissa uppdragstagare kan här likställas som arbetstagare (6 kap 5 § SkL). Arbetstagaren är, för skador han orsakar i tjänsten genom fel eller försummelse, endast ansvarig i den mån synnerliga skäl föreligger (4 kap 1 § SkL). Det är därmed säkrast att rikta skadeståndstalan mot företaget, om de kan anses vara arbetsgivare/uppdragsgivare.

Utifrån den information du gett mig så tror jag att det kan vara svårt att få rätt till skadestånd, men det är svårt att veta utan att ha all information. Mycket ligger i vad som går att bevisa. Jag hoppas det löser sig för dig ändå. Har du fler bekymmer så är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga.

Vänligen,

Fanny Rudén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll