Rätt till ersättning vid skada på grund av vård

FRÅGA
Hej. Jag fick 2 bristningar under min förlossning och blev sydd fel. Dom sydde in en muskel fel och nu kan jag inte ha normal samlag alls. Har haft en traumatiserad förlossning och mår psykiskt och fysiskt dåligt av det. Hur mycket kan jag förvänta mig i skadestånd? bara själva tanken på att dom ska öppna upp och sy igen samt lida ännu mer har förvärrat min ptsd
SVAR

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline.

Först och främst beklagar jag det inträffade. Självklart har du som patient rätt att få bra vård av god kvalitet! Upplever du att den vård du har fått har varit felaktig så ska du anmäla dessa fel och brister och i vissa fall även ha rätt till ersättning.

Möjligheten till ersättning

Den lag som reglerar om en patient har rätt till ersättning är Patientskadelagen. För att kunna få ersättning enligt lagen krävs att någon form av skada har uppkommit i samband med sjukvård. Skadan ska även ha uppkommit som en följd av någon av grunderna som räknas upp i en punktlista i 6 § Patientskadelagen. Jag skulle tro att den punkt som passar bäst in på ditt fall är punkt 1 (skada orsakad av undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd). Vill du kräva ersättning för skadan ska du göra en anmälan till LÖF. På LÖFs hemsida finns utförlig information om hur en anmälan ska göras. Har du ytterligare frågor kring hur anmälan om ersättning ska göras kan du även kontakta LÖF på 08-551 010 00.

Hur mycket kan du förvänta dig i ersättning?

Skadeståndets storlek kommer bestämmas i enlighet med skadeståndslagen. Exakt hur mycket du kan tänkas få kan jag inte svara på på rak arm, men jag kan återigen tipsa dig om LÖF:s hemsida där du kan läsa dig till vad du kan få ersättning för, se här. Den exakta summan beslutar LÖF om, genom att ta hänsyn till skadans omfattning och andra kringliggande omständigheter.

Du bör även anmäla bristerna

Utöver att kräva ersättning tycker jag också att du bör anmäla bristerna om du inte redan gjort det. Det går till enligt följande:

Först och främst: Kontakta den ansvariga vårdpersonalen

Innan du går vidare och anmäler ett klagomål ska du först ta kontakt (skriftligt eller e-post) med den vårdpersonal som har undersökt och/eller behandlat dig. De har en skyldighet att ta emot dina synpunkter och svara på dessa. Behöver du stöd i att föra fram dina synpunkter eller klagomål kan du kontakta patientnämnden i ditt landsting eller region. Patientnämnden kan även hjälpa dig att få dina klagomål besvarade. Du kan se vilken som är din patientnämnd här.

Därefter: Gör en anmälan hos Inspektionen för Vård och Omsorg

Vid allvarligare händelser inom vården - vilket jag kan tänka att det rör sig om i ditt fall - kan man anmäla dessa till IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg). Med allvarliga skador menas exempelvis att vården leder till att någon får bestående skador, ett ökat behov av vård, eller att någon avlider. På IVOs hemsidahittar du mer information om anmälan samt en blankett du kan använda dig av. Som huvudregel utreder inte IVO händelser som ligger längre än två år tillbaka i tiden.

Behöver du hjälp tillhandahåller IVO en upplysningstjänst där du kan få råd och guidning kring hur du ska göra din anmälan: 010-788 50 00.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Tora Odin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (167)
2019-07-14 Kan jag anmäla en läkare för olämpligt bemötande?
2019-06-30 Kan jag få ersättning i efterhand för felaktigt utförd operation?
2019-06-30 Beslut om vård till barn samt sjukvårdspersonals skyldighet att anmäla vid misstanke om att ett barn far illa
2019-06-30 Vad kan jag göra när en feldiagnostisering leder till en allvarlig vårdskada och vårdgivaren har underlåtit att fullgöra sina skyldigheter?

Alla besvarade frågor (72196)