FrågaOFFENTLIG RÄTTHälso- och sjukvård02/05/2019

Rätt till ersättning på grund av behandlingsskada i samband med tandvård?

Hej

Anmälde tandläkaren till IVO fick preliminärt beslut att han gjorde fäll behandling av implantat och kronor.

Har fåt problem måste ta bort boda implantat och 4 porslin kronor.

Kan jag stämma honom att han betalar mina kostnader. Och får micke problem som jag hade sista året på grund av dåligt jobb som han gjorde.


Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din fråga framgår det att du fått fel behandling i samband med tandvård samt att en IVO-anmälan skett och att du fått ett preliminärt beslut om att den behandling du fått varit felaktig.

Möjligheter till ekonomisk ersättning vid fel vid tandvård

Om du blir skadad vid tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning. Denna betalas ut ur patientförsäkringen som alla tandvårdsmottagningar måste ha. Skador som skett i samband med en undersökning eller behandling kan du alltså ha rätt att få ersättning för.

Lagen som reglerar rätten till patientskadeersättning är Patientskadelag (1996:799), 1 §. Den gäller endast skador som uppkommit i samband med hälso- och sjukvård i Sverige, 3 §, och gäller även tandläkarvård, 5 §.

Av 6 § framgår vilka skador som ger upphov till rätt till ersättning. Det förutsätts att skadan ifråga ska ha uppkommit till följd av en medicinsk åtgärd eller ett olycksfall i hälso- och sjukvården, att skadan ska ha kunnat undvikas samt att skadan ska vara av en sådan typ som beskrivs i bestämmelsen. De skador som kan ge rätt till ersättning enligt lagen är behandlingsskador (p.1), materialskador (p. 2), diagnosskador (p. 3), infektionsskador (p. 4), olycksfallsskador (p. 5) och medicineringsskador (p. 6).

I ditt fall framgår det du fått fel behandling. För att man ska ha rätt till ersättning för en behandlingsskada förutsätts det att skadan objektivt sett kunnat undvikas om åtgärden utförts på ett annat sätt eller genom att en annan tillgänglig åtgärd valts.

Folktandvården eller privat mottagning

Om skador uppkommit i samband med tandvård inom Folktandvården kan du anmäla dessa till Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF). Du kan göra en anmälan via deras hemsida, här.

Om skador uppkommit i samband med tandvård på en privat tandläkarmottagning vänder du istället dig till det försäkringsbolag vårdgivaren har. För att ta reda på vilket försäkringsbolag du då ska lämna en anmälan till kan du antingen fråga din tandläkare eller vända dig till Patientförsäkringsföreningen (PFF) för att få den informationen.

Om det skulle vara så att din tandläkare är verksam i Praktikertjänst kan du vända dig dit direkt och göra en anmälan. Vid avsaknad av försäkring för vårdgivare är det till PFF som du vänder dig.

Preskriptionstider

För skador som orsakats innan den 1 januari 2015 gäller en tidsgräns på tre år från det att man fick kännedom om att man kunde göra en anmälan på grund av skadan. För skador som orsakats från och med den 1 januari 2015 gäller en tidsgräns på tio år från det att skadan orsakades.

Den yttersta tidsgränsen för att kunna få patientskadeersättning är även tio år och räknas från den tidpunkt då skadan orsakades, 23 §.

Sammanfattning

För skador som uppstått i samband med tandläkarvård kan du alltså ha rätt till ersättning. Det ska då röra sig om skador som kunnat undvikits genom att åtgärden ifråga utförts på ett annat sätt, till exempel. Eftersom det i ditt fall rör sig om felaktig behandling samt då du fått ett preliminärt beslut som också bekräftat det, talar det för rätt till ersättning. Det är till vårdgivarens patientförsäkring som du då vänder dig för att göra en anmälan.

Hoppas du fått svar på din fråga och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar!

Vänligen,

Amanda KeithRådgivare
Hittade du inte det du sökte?