Rätt till ersättning i efterhand för kostnadsfri tjänst?

2016-06-06 i Gåva
FRÅGA
Hej,Jag har nyligen köpt en bostadsrätt som min särbo har hjälpt mig att renovera kostnadsfritt. Det har aldrig varit tal om att han skulle ha ngt betalt för detta. Jag har varit gift tidigare och har 3 nu vuxna barn. Mina barn accepterar inte att jag träffar min särbo och har därför valt att inte ha ngn kontakt med honom. Han stör sig på detta och säger nu att han vill ha en inteckning i fastigheten som säkerhet om jag skulle avlida före honom. Pga att han inte säger sig vilja ha renoverat ngt till mina barn! Hur skall jag hantera detta. Har han ngn rättslig rätt att kräva detta??Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om ni inte har avtalat om någon ersättning för uppdraget och det inte heller kunde anses underförstått på något sätt då renoveringen företogs, har du haft all anledning att tolka renoveringen som en gåva. Din särbo kan då inte i efterhand kräva inteckning för sitt arbete, eftersom ersättning inte var avtalat vid avtalets ingående. Du kan med fördel läsa vad Högsta domstolen skriver i rättsfallet NJA 1986 s 513 https://lagen.nu/dom/nja/1986s513

Din särbo har alltså inte längre någon juridisk rätt att kräva inteckning eller något annat i gengäld för den utförda renoveringen.

Vänligen,

Alina Borgsén
Fick du svar på din fråga?