Rätt till ersättning för skador som orsakats i samband med tandvårdsbehandling

2018-10-12 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Går det att få hjälp, ersättning eller skadestånd vid felbehandling hos tandläkaren? På juridisk väg. Läste att man annars inte kan få det, om det har gått mer än 2 år. Min svärson råkade ut för en tandskada i yngre tonåren. Idag är han 36. Har gjort flera ingrepp. Utan ett hållbart resultat. Det har aldrig blivit bra, han har alltid haft mer eller mindre ont. Dessa ingrepp har skett i Sverige, han bor nu i Norge sen 2009. Den behandlingen som han genomgår nu, påbörjades för ca. 2 månader sen (i Norge) Och det har bara blivit värre. Nu har han så ont, att han inte vet om han ska och/eller orkar med fler ingrepp. Han har fått mer problem sen den här behandlingen påbörjades, med ännu mer värk och ont. Och har hittills inte fått behandling och vård som har hjälpt. Nu har det kulminerat, och är det ohållbart. Han har även genomgått en operation. Men det har inte heller hjälpt. Detta påverka hela hans hälsa, jobb och privatliv. Det gör mig så ont att se hur dåligt han mår, och hur ont han har. Vad finns det att göra? Vart kan han vända sig?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag att gå igenom möjligheterna att få ersättning och/eller skadestånd för skador som drabbat din svärson i samband med tandläkarbehandlingen. Längst ner i texten hittar du en kort sammanfattning av mitt svar och lite tips på vad du och din svärson kan göra nu.

Patientskadeersättning för skador som orsakats i samband med behandling i Sverige

Om man som patient skadas i samband med behandling hos tandläkaren i Sverige kan man ha rätt till så kallad patientskadeersättning. Patientskadeersättning betalas i så fall ut av vårdgivarens (tandläkarens) patientförsäkring och alla vårdgivare är skyldiga att ha en sådan försäkring.

Man behöver inte bevisa att tandläkaren har gjort ett fel för att få rätt till patientskadeersättning, utan det räcker med att man kan bevisa att man har drabbats av en ersättningsgill skada i samband med behandlingen. För att man ska kunna få patientskadeersättning måste någon av följande förutsättningar vara uppfyllda:

- skadan hade kunnat undvikas om en lämpligare behandling hade valts,

- medicinska produkter eller utrustning som användes vid behandlingen var felaktiga eller användes på fel sätt,
- vårdgivaren (tandläkaren) gjorde en felaktig diagnostisering,
- patienten drabbades av en infektion till följd av att ett smittämne överfördes till patienten i samband med behandling eller undersökning

Om skadan som patienten drabbats av orsakades av behandling som var nödvändig för att bota en sjukdom eller annan skada som var direkt livshotande eller kunde leda till svår invaliditet kan man dock inte få någon patientskadeersättning. Du kan läsa mer vilka skador som ger rätt till patientskadeersättning i patientskadelagen, 6 och 7 §.

För att kunna få sin patientskadeersättning måste man väcka talan mot tandläkarens försäkringsbolag inom en viss tid. På grund av en ganska ny lagändring gäller följande tidsfrister.

Om skadan orsakades 31 december 2014 eller tidigare måste man väcka talan mot tandläkarens försäkringsbolag inom 3 år från att man fick kännedom om skadan och att skadan kan ha haft samband med behandlingen hos tandläkaren. Dessutom gäller att man har maximalt 10 år på sig att väcka talan. Om skadan orsakades av tandläkarbehandling år 2008 och patienten upptäcker skadan år 2010 har patienten alltså fram till 2013 på sig att väcka talan.

Om skadan orsakades den 1 januari 2015 eller senare kan man alltid väcka talan inom 10 år från och med att skadan orsakades.

Skadestånd för skador som orsakats i samband med behandling i Sverige

Om det inte är möjligt att få patientskadeersättning för en skada kan man istället väcka en "vanlig" skadeståndstalan enligt reglerna i skadeståndslagen. För att få "vanligt" skadestånd måste man dock kunna bevisa att tandläkaren har gjort något fel, vilken kan bli svårt med tanke på att det har gått ganska lång tid sedan din svärson fick behandling i Sverige. Dessutom gäller även för vanligt skadestånd att man måste väcka talan inom 10 år från och med att skadan orsakades.

Möjlighet att få ersättning/skadestånd för skador som orsakats av behandlingen i Norge

Det som jag har nämnt ovan gäller alltså för skador som orsakats av tandvården i Sverige. Om din svärson anser att det är den norska tandläkarkliniken som orsakat hans skador kan han alltså inte använda sig av dessa rättigheter. Istället gäller de norska reglerna om ersättning för skador i samband med tandvård. Vi på Lawline kan tyvärr inte svara på vilka möjligheter som ges enligt norsk lag. Det din svärson får göra är helt enkelt att vända sig till en juristbyrå i Norge för att få hjälp. Generellt sett kan man säga att lagstiftningen i de skandinaviska länderna har många likheter, så det finns sannolikt bestämmelser i de norska lagarna som liknar de svenska bestämmelserna som jag har redogjort för ovan.

Sammanfattning och tips på vad du och din svärson kan göra nu

Att få patientskadeersättning för skadorna som din svärson har drabbats av kan tyvärr bli svårt eftersom det var ganska länge sedan han fick behandling i Sverige. Detsamma gäller för "vanligt" skadestånd. Risken är att han har förlorat möjligheten att väcka talan mot tandläkaren i Sverige eftersom det har gått så pass lång tid sedan han fick behandling här och därmed också tillfället då skadan orsakades.

Om tandvårdsbehandlingen i Norge har lett till nya eller förvärrade skador kan din svärson kontakta en norsk juristbyrå för att få hjälp med att utreda möjligheten att få ersättning enligt de norska lagarna. Reglerna i Norge och Sverige har som sagt ofta många likheter, så det kan tänkas att din svärson har liknande rättigheter i Norge. Eftersom behandlingen i Norge nyligen har påbörjats finns det förmodligen fortfarande gott om tid att väcka talan mot tandläkarna där, om detta skulle bli aktuellt.

Även om rätten till patientskadeersättning i Sverige förmodligen har gått förlorad kan det vara värt att ta kontakt med t.ex. Patientförsäkringsföreningen för att få mer rådgivning och tips. (https://www.pff.se/)

Jag hoppas att du blir nöjd med mitt svar. Lycka till vidare!

Vänligen

Joakim Raivio
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (538)
2019-03-19 Betalas livförsäkring ut under pågående skilsmässa?
2019-03-17 Skadeståndskyldighet vid olyckshändelse
2019-03-13 Skolfråga skadeståndsrätt
2019-03-10 Vilka är förutsättningarna för att få skadestånd?

Alla besvarade frågor (66968)