Rätt till ersättning för skador i samband med husrannsakan

2019-11-04 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej! Polisen har gjort en husrannsakan hos mig och haft sönder en garderobsdörr. Kan man begära ersättning för skador som dom orsakat eller har dom någon rätt att förstöra grejerna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Husrannsakan är ett tvångsmedel som regleras i 28 kap. 1 § rättegångsbalken. Av paragrafen följer att husrannsakan får företas om det finns anledning att anta att ett brott som man kan få fängelse för har begåtts.

Husrannsakan är en form av myndighetsutövning, och enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen ska staten eller kommunen ersätta skador som uppkommit genom fel eller försummelse i myndighetsutövning. Skadan du beskriver är en sakskada eftersom det är en skada på ett fysiskt föremål. Enligt 1 kap. 1 § skadeståndslagen ska dock bestämmelserna i lagen bara gälla om det inte finns annat föreskrivet.

Som jag nämnde ovan är husrannsakan ett tvångsmedel, och det finns en lag som reglerar situationer som din. Lagen heter lag om ersättning vid frihetsberövande och andra tvångsåtgärder, och handlar enligt lagens 1 § om ersättning från staten för skador som uppkommit vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. När man som i ditt fall fått något förstört i samband med husrannsakan blir lagens 8 § tillämplig. Enligt den paragrafen ska man då få ersättning för det man fått förstört under förutsättningen att man inte betett sig på ett sådant sätt att det varit påkallat för polisen att använda våldet.

För att ansöka om ersättning råder jag dig att kontakta Justitiekanslern. Om du är i behov ytterligare rådgivning eller hjälp med ditt ärende rekommenderar jag att kontakta Lawline via mail eller telefon.

Vänligen,

Nora Tengnér
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll